List/Grid

az európai unió hátrányai fórum


A(z) az európai unió hátrányai fórumhoz témák:

Az Európai Unió létrejötte

Az Európai Unió létrejötte

ia is csatlakozott, Görögország 1981-ben, Portugália és Spanyolország 1986-ban, 1995-ben csatlakozott Finnország, Svédország és Ausztria majd 2004-ben további tíz tagállam csatlakozott köztük Magyarország is. Magát az Európai Uniót 1993-ban a Maastrichti Szerződéssel hozták létre, az előbbi három közösségből, vagyis az ESZAK-ból, az EGK-ból és az EURATOM-ból. Az unió három pillérre épül, melyek különböző feladatköröket tartalmaznak. Az első pillé…

Az euró előnyei és hátrányai

Az euró előnyei és hátrányai

ó és az Európai monetáris Unió pénzügyi stabilitását – Az Eunak nagyobb súlya lesz általa a globális gazdaságban – Az európai identitás kézzel fogható jele, az összetartozást jelképezi – A dollár és a jen egyenrangú partnere. Hátrányai: – A tagállami monetáris politika megszűnik a bevezetésével – A nemzeti szuverenitás csökken általa – A gazdaságpolitika mozgástere leszűkül ezáltal – Valuta leértékelést, mint gazdaságpolitikai eszköz megszűnik –…

Az európai orosz lajka

Az európai orosz lajka

Oroszország északi európai felén tenyésztették ki ezt a lajka fajtát különböző vadász lajka keresztezéséből, az 1700-as években munka és vadászkutyának. A II. világháború után a tenyész állomány nagy része letűnt. A mai európai orosz lajkák ősei orosz-európai lajk Champion Putik és Pomka volt. Az eredeti neve: russko-evropeiskaia laika A lajkák a hideg északi tájakon érzik jól magukat, segítőkészek és barátságosak. Megjelenése: Közepes termetű i…

Pár szó az EU-ról: az Európai Minőségpolitika

Pár szó az EU-ról: az Európai Minőségpolitika

setleg túlteljesítése, illetve a teljesítmény folyamatos javítása. A minőség tehát egyre szélesebb értelmet kap, ide sorolható a minőség-ellenőrzés, a termelő folyamatok ellenőrzése, és verifikálása, a minőségirányítás is. Az Európai Minőségpolitika magában hordozza azt az elvet, hogy azok a minőségirányítási stratégiák, amelyek a vevők megelégedettségének növelését, szervezetek, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások folyamatos fejlesztését cé…

Európai gyíkászkígyó Malpolon monspessulanus életmódja

Európai gyíkászkígyó Malpolon monspessulanus életmódja

Európai gyíkászkígyó táplálékai: gyíkok, kígyók, rágcsálók és madarak. A gyíkászkígyó féktelen vadász, kíméletlenül üldözi áldozatát, és ott csap le rá, ahol csak éri. Hatékony méreggel és méregfogakkal is rendelkezik, de áldozatát először leteperi és szorosan körülöleli, és többnyire csak akkor marja meg, amikor már annyira elnyelte, hogy a felső állkapcsán mélyen hátul ülő méregfogait bele tudja döfni. A méreg elsősorban arra szolgál, hogy az…

A Pettyes kígyógyík és az Európai ásógyík

A Pettyes kígyógyík és az Európai ásógyík

…kövek alatt leltek rá. Egyéb: az ügyesen ásó pettyes kígyógyík nem csupán Európa legritkább gyíkfajai közé tartozik, hanem egyben a legkevésbé ismertekhez is. Még azt sem tudni, hogy tojásokat rak-e vagy eleven utódokat fial. Európai ásógyík Blanus cinereus Jegyei: kicsiny, lábatlan. kígyószerűen nyújtott testű ásógyík, tompa orrban végződő fejét gyűrű alakú barázda határolja el a testtől. Apró, pontszerű szemei a bőr alatt ülnek. Törzsét és rövi…

Az európai borz

Az európai borz

Az európai borz erős testfelépítésű állat, kis fejjel, rövid nyakkal, zömök ék alakú testtel és rövid farokkal. Lába az ásásra alkalmas, erős, nem visszahúzható karmokkal. A kifejlett borz 25-35 cm mags, 60-90 cm hosszú, 12-24 cm-es farokkal. Testsúlya az év során változó, tavasztól őszig növekvő, és legnagyobb a téli álom idején. Tavasszal 7-13 kg, ősszel 15-17 cm körüli. A borz (Meles meles) a lombhullató erdőket kedveli tisztásokkal, vagy a…

Az online nyelvtanulás hátrányai

Az online nyelvtanulás hátrányai

Az internetnek számos előnye mellett hátrányai is vannak. Méghozzá elég sokat fel lehetne sorolni. A tulajdonképpen egyértelmű előnyök mellett, a hátrányokat is fel lehet sorakoztatni, olyan pro-kontra- szerű listát alkotva. Az első előny, a független, rugalmas időbeosztás egyben lehet a hátrány is. Aki nem elszántan vág neki az internetes tanulásnak, és nincs konkrét célja, vagyis érettségi, pótvizsga, nyelvvizsga, vagy esetleg felsőfokú nyelvv…

Vannak-e a szoptatásnak hátrányai?

Ha megkérdezik az édesanyákat, hogy a kisbaba szoptatásának vannak-e hátrányai, különböző véleményeket hallhatunk. Vannak, akik a szoptatást nagyon praktikusnak találják és mindenestől élvezik. Mások úgy nyilatkoznak, hogy megkötve érzik magukat. A szoptatással összefüggő szoros anya-gyermek kötődés különböző hatást válthat ki; vannak asszonyok, akik ezt az intenzív közelséget, saját testük állandó használatát és az egyedüli felelősséget a…

Az Európai háború vége

sben aláírták a német véderő feltétel nélküli Feltétel nélküli megadását rögzítő okmányt. A fegyverszünetet a május 8-ról 9-ére virradó éjszaka a berlini szovjet főhadiszálláson az érdekelt felek kézjegyükkel ratifikálták. Az európai háború véget ért….

Friss fórum hozzászólások:

© 2008 - 2015 LifePress. Minden jog fenntartva!.