List/Grid

fegyveres tatto fórum


A(z) fegyveres tatto fórumhoz témák:

Kutyafuttában

Kutyafuttában

…rogkereső kutyája, a Tizenegyes Számú Ügynök. Az FIB ügynökök lázasan keresik a kutyát, mert az éppen egy veszélyes maffiózó nyomaira bukkant, mikor eltűnt. A kutya veszélybe kerül, mert felfedezik és menekülnie kell a két fegyveres üldözője elől. A Tizenegyes ügynök remekül kiképzett kutya és bár két fegyveres is üldözte, de nem tudták elkapni az akadékoskodó rendőrkutyát. Menekülés közben Tizenegyes ügynök éppen Gordon postakocsijában talál…

Az európai rendezés alapelvei

Az európai rendezés alapelvei

…ncia határozatából) „Megegyeztünk a közös politikában és tervekben, amelyek a feltétel nélküli kapituláció rendelkezéseinek végrehajtására irányulnak, és ezeket a rendelkezéseket közösen fogjuk rákényszeríteni, miután a német fegyveres ellenállást végképp megtörtük… Az összehangolt terv értelmében a három hatalom fegyveres erői külön-külön övezetet szállnak meg Németországban. A terv egybehangolt igazgatást és ellenőrzést irányoz elő Közpon…

A zsidóság deportálása

A zsidóság deportálása

…n Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, a Békepárt (szeptember 12-t61 Kommunista Párt) és a legitimista Kettős Kereszt Szövetség. Elnökévé szeptember elején a szociáldemokrata Szakasits Árpádot választották. A Front számottevő fegyveres akciót nem tudott kibontakoztatni. A fegyveres ellenállásban résztvevők száma Magyarországon 5-6 ezer főre tehető. Az 1944. november 9-én Budapesten alakult ellenállási szervezetet, a Magyar Nemzeti Felkelés Felsza…

Önvédelem

Önvédelem

…ak és minden népnek megvoltak a maga népi hősei, akik furfanggal játszották ki üldözőiket, de sokkal többet voltak, akikről a krónika hallgat, ámbár szólhatna, hisz béketűrésük elfogytával puszta kézzel is győzedelmeskedtek a fegyveres háborgatókkal szemben. S noha ez nem jelentett sportot, arra is van adat, hogy a népi játékok mintájára már századokkal ezelőtt próbálták megszelídíteni az önvédelem nyers eszközét. Oroszország egyes hegységeiben s…

Tárgyalások kisantanttal

Tárgyalások kisantanttal

…ös politikáját. 1938. március elején a kormánypárt győri gyűlésén Darányi bejelentette, hogy a kormány négyéves terv keretében egymilliárd pengőt kíván fordítani A győri a nehézipar és a hadsereg fejlesztésére. A cél az aktív fegyveres revíziós fegyverkezési politika megalapozása volt. Darányi azt is kifejtette beszédében, hogy a program kormány rendezni kívánja a„zsidókérdést”, mert „zsidókérdés van és ez egyike elintézetlen közéleti probl…

Spanyol fasizmus

Spanyol fasizmus

…ormhoz. 1936 nyarán azonban Franco tábornok vezetésével köztársaságellenes lázadás robban ki. A népfront megsemmisítésére a hagyományos spanyol uralkodó körök szövetségre léptek a fasizmussal. Három évig folyt az elkeseredett fegyveres küzdelem a fasiszták és a köztársaságiak között. Az erők igen egyenlőtlenek voltak. Az ellenforradalom oldalán aktív katonatisztek által vezetett jól felszerelt hadsereg állt, a köztársaságot a fölfegyverzett nép v…

Elhurcolva (2011)

Elhurcolva (2011)

…a szüleinek hitt, valójában idegenek, és mindvégig hazudtak neki. A nagy kérdés pedig az, hogy miért? Ezt már nincs ideje megtudni, de sejtheti, hogy valami titokzatos, sötét dolog állhat a háttérben, mert hirtelen egy csapat fegyveres veszi őt üldözőbe. Nathan és Karen együtt menekül a gyilkosok és a szövetségi ügynökök elől, s közben felbukkan igazi apjának a barátnője is. A nagy iszkolás közepette Nathan rájön, hogy a túlélésének egyetlen esél…

A francia fegyverletétel

A francia fegyverletétel

…pontosan ugyanazon tisztásán, ugyanabban a vasúti kocsiban került sor, amelyben 1918. november 11 -én a német vereséget rögzítő fegyverletételi okmányt aláírták. A szerződés előírta az ellenségeskedés beszüntetését, a francia fegyveres erők lefegyverzését (100 000 fő és a flotta kivételével). Dél-Délkelet-Franciaországot, az összterület kb. 40%-át, valamint a tengerentúli területeket a németek nem szállták meg. Ellenőrzésük alatt Vichy városában…

Az ideiglenes kormány és a Szovjetek

Az ideiglenes kormány és a Szovjetek

Kettős hatalom: Az Ideiglenes Kormánnyal egy időben egy másik hatalmi szervezet is megjelent a politikai porondon: a szovjetek (tanácsok).Szovjetek először az 1905-ös forradalom idején jöttek létre. 1917-ben minden nagyobb közösség (gyár, fegyveres testület, lakóterület) választott néhány embert, akiket megbízott érdekei képviseletével. A legtöbb kollektíva kizárólag saját szovjetjének rendelkezéseit fogadta el, így a szovjetek kezében tényleges…

A Komitern új programja

A Komitern új programja

…k végre, bevezették a kisebbségek autonómiáját. 1933-ban azonban a vezetés a jobboldali pártok kezébe került: sorra megsemmisítették a forradalom vívmányait. Ezért 1934-ben országszerte sztrájkokra került sor, majd októberben fegyveres felkelések robbantak ki, amelyeket megtorlás követett. Az 1931-es forradalom vívmányainak védelmére, illetve továbbvitelérc 1935 végén baloldali pártok szövetsége alakult. Ebben részt vettek a kommunisták, a szocia…

Friss fórum hozzászólások:

© 2008 - 2014 LifePress. Minden jog fenntartva!.