Kezdőlap / A(z) isten óvd a királynőt pdf fórumtémák:

A(z) isten óvd a királynőt pdf fórumhoz témák:


Angyal

...ormájuk, és a hierarchiájuk (például a keresztény teológiában az angyaloknak nincs nemük, a zsidó hagyomány viszont hímneműnek tartja őket). Az angyal szó eredetileg atlantiszi szóösszetétel: Ang: élet, és El: Isten fénye. Szabad fordításban tehát Élő Istenfény, vagy Életet adó isteni fény. A görög angelosz szó jelentése hírnök.Az angyalok a Bibliában Isten küldöttei, az ő teremtményei, így semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek,...

Érdekel a cikk folytatása? »

Dávid király, az Isten szíve szerint való férfi

...szó legszorosabb értelmében bujdosnia kellett Saul és emberei elől. Sőt, még saját és seregének figyelmetlensége miatt Dávid kezébe is került. Ez azonban semmilyen hatást nem gyakorolt gyilkos tervére, sőt: annál inkább meg akarta ölni Dávidot. Aztán elkövetkezett a döntő csata: Saul egy ütközet során öngyilkos lett, mivel az ellenség kezébe került. Ezután Dávid került hatalomra egész Izrael fölött. A Biblia egy nagyon merész és egyedülálló...

Érdekel a cikk folytatása? »

A Teremtés

Minden 10 évesnél idősebb emberben felmerült már a kérdés, hogy maga az élet, a világmindenség, és az életterünk (a tágabb tér) honnan alakult ki, miből jött létre. És ki ne ismerné nagy vonalakban legalább a két elméletet: a teremtés, és az evolúció elméletét. A Biblia, azon belül is Mózes 1. könyve tárja elénk a teremtés cselekményét. Mózes elmondása szerint Isten 6 nap alatt teremtette a világot. Első napon teremtette Isten a világosságot....

Érdekel a cikk folytatása? »

A hinduizmus-Isvara az isten

A Brahman ősokának legfelsőbb egyéniesült része a már tudatában is egy,a legmagasabban fejlett én – tehát megbontja ezzel a kettősség nélküliség megfogalmazhatatlan állapotát – ezt az állapotot nevezzük Istennek, szanszkrítul Isvarának. Az indiai gondolkodás Isvara megnyilvánulását hármasnak látja, melynek oka azonban: egy. Így az isteni hármasság elkülönülése: • A teremtő Brahmá • A fenntartó Vishnu • És a pusztító, de egyben megújító Síva Az...

Érdekel a cikk folytatása? »

Szeretet nélkül is lehet élni?

Mi a vallás, illetve ki az aki vallásos? Hány olyan ember jár templomba, aki csak kötelező vasárnapi kirándulásként tekint az Istentiszteletre? A Biblia egyértelműen közli Jézus és Isten szavait, melyet az ember mindig úgy csűri-csavarja, hogy az neki jó legyen. Érdekes, hogy egyesek hogyan, miként tekintenek le Istenre. Nem hisznek benne, de ha valami gond van, Jézusért , Istenért fohászkodnak , vagy őket támadják a bajaik miatt. Aki pl....

Érdekel a cikk folytatása? »

A kereszténység hat alaptanítása

...2. Istenbe vetett hit 3. mosakodás (eredeti jelentéstartalma keresztségekről szól) 4. Kezek rátevése 5. Halottak feltámadása 6. Örök ítélet A halott cselekedetekből való megtérést ma csak a megtérés kifejezéssel szoktuk visszaadni. Ennek kezdő lépése az imában; Isten felé fordulás. Azonban a megtérés egy életformát is jelent, melyben a hívő Isten elvárásai szerint él, és a sátánnal, az p királyságával, a démonokkal és a bűnnel teljes körűen...

Érdekel a cikk folytatása? »

Meddőség és meddőségből való gyógyulás a Bibliában

A Biblia a meddőséget egyértelműen átokként, valamely bűn következményeként írja le. Ilyen bűn például a hűtlenség: Mózes IV. könyvében hűtlenség gyanújának felmerülése esetén az asszonynak egy különleges vizet kellett meginnia, ami hűtlensége esetén meddővé tette Őt. Az ellenkezője is le van jegyezve azonban: ha Isten parancsolatait megtartják, nem lesz gyermektelen, magtalan vagy meddő senki sem. A második történet Mikállal, Dávid feleségével...

Érdekel a cikk folytatása? »

Gyógyulás betegségből Istennel, hit által

...atja Isten beszédét, az előtt nyitva áll a lehetőség a hitből való gyógyulásra. Természetesen a gyógyulás jöhet otthon, spontán módon, egyedül. Jöhet olyan alkalommal, “amikor atyafiak egységben vannak”, vagyis imaalkalmakkor. Az Istentiszteleteken való meggyógyulásnak is több formája van, a legszélesebb körben megtapasztalt: a kézrátevés általi gyógyulás. Hiszen “azokat akik hisznek, ilyen jelek követik: betegekre teszik a...

Érdekel a cikk folytatása? »

A Biblia felosztása: a Tóra

Tóra néven emlegetjük a Biblia első öt, Mózes által írt könyvét. Az első könyv legfőbb mondanivalója és jelentéstartalma a sokak által és sokat vitatott teremtéselmélet. A teremtéselmélet lényege, hogy Isten (elsőként a férfit) vörös agyagból összegyúrta; majd az orrába lehelte Szellemét. “Így lett az ember élő lélekké”. A teremtéselmélet egészen Charles Darwin színre-lépéséig, illetve tanai széleskörű elterjedéséig a...

Érdekel a cikk folytatása? »

Az Iszlám

Az iszlám az arab szalama szóból eredeztetik, nem jelent mást, mint békét és engedelmességet. A szó vallási értelemben az Istennek való engedelmesség, az akaratába való belenyugvás, ezen vallás követőit muszlimoknak hívjuk. A korán szent könyvük és tanításuk, törvényeik forrása, a muszlimok ezt Isten kinyilatkoztatott szavának tartják. A hit alapjaival, így az erkölccsel, az imádsággal és bölcsességgel foglalkozik, de hangsúlyt fektet az...

Érdekel a cikk folytatása? »

Friss fórum hozzászólások