Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A judaizmus alapelvei

A judaizmus alapelvei

A zsidó történelem gyökerei 4000 évre nyúlnak vissza. Isten választott népének tartják magukat, s különleges szerepet tulajdonítanak maguknak, mint az isteni szándék megvalósítói. Ősatyjuk Ábrahám, Mózes pedig a megszabadítójuk, aki kivezette a népet Egyiptomból, a rabszolgaságból. A vallásnak, a judaizmusnak a neve Izrael egyik törzséről, Júda nevéből származik. Az Ígéret Földjén telepedtek le; a Sínai-hegyen pedig az Úr átadta Mózesnek a Tízparancsolatot. Életük nem volt azonban gondtalan, államuk előbb két részre szakadt, majd elfoglalták az asszírok, később pedig a babiloniak. Noha 1948-ban létrejött Izrael Állam, a zsidók csupán 25 százaléka tért vissza oda. A szent könyvük a Biblia; a zsidó Biblia három részből áll: a Törvényből, vagy Tórából, a Prófétákból és az Írásokból. A Tóra a Világegyetem alaprajza, előbb létezett, mint a teremtés vagy az emberiség. Vallásuk fontos része a Tóra megjelölt részeinek felolvasása. A Tóra szerint Isten hat nap alatt teremtette a világot, s a hetedik nap megpihent. Ezért a pihenés napja a szombatnap vagy sabbat, melyet a Tízparancsolat is megnevez. Kétféleképpen indokolják, miért kötelessége minden zsidónak megtartania a szombatot: Isten is megpihent a hetedik napon, tehát a munka után való pihenés maga is Isten alkotása, illetve, hogy miután a zsidók megmenekültek Egyiptomból, Isten kötelezővé tette a szombatot, hogy legyen egy olyan nap, amikor még a szolgát és az állatot sem szabad dolgoztatni. A zsinagógák mellett a zsidók másik szent helye az otthon, ezért ünnepelnek sok fontos ünnepet a saját házaikban. Legfontosabb szellemi tevékenységük az ima, amely kötelesség vagy parancs, melynek engedelmeskedniük kell, s mely legtöbbször naponta háromszor van a zsinagógákban. A mai zsidó vallás megosztottabb, mint történelme során bármikor volt, mégis öt legfontosabb áramlata az ortodox, a konzervatív, a rekonstrukcionista, a hászid és a felvilágosított judaizmus.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás