Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A múlt és jelen tanulságai, a jövő trendjei

A múlt és jelen tanulságai, a jövő trendjei

A házasság intézménye annyira beágyazódik a társadalomba, hogy sem múltja, sem jövője nem vizsgálható önmagában, a társadalmi feltételektől függetlenül. (Ugyanez érvényes természetesen a családra is.) A házasság és család mindig együtt változott a társadalommal, s ez a jövőben sem lesz másként. A házasságjövőjét ezért csak annyiban vázolhatjuk fel, amennyiben ismerjük a társadalom jövőjét.
A jövőkutatás, a tudományos prognosztika a legfiatalabb, napjainkban születő tudományágak közé tartozik, s hallatlanul nagy nehézségekkel kell megküzdenie. A társadalmi fejlődés ugyanis olyan bonyolult, soktényezős folyamat, hogy szinte lehetetlen minden tényezőjét számításba venni s a jövőt mintegy matematikai képletként levezetni. Még akkor sem lehet az előrejelzés hibalehetőségeit, kockázatát teljesen kiküszöbölni, ha olyan megbízható „iránytűnk” van, mint a társadalmi fejlődés marxista elmélete.
Igaz, van néhány fejlődési tendencia, melyet már a marxizmus klasszikusai meglehetős biztonsággal előre jeleztek. Lenin pl. Clara Zetkinnel folytatott beszélgetésében már 1919-ben kifejtette, hogy a szocialista forradalom megteremti az alapját a házassági és szexuális viszonyok újjáalakulásának. „Nem elégséges a polgári értelemben vett szexuális és házassági reform – mondotta Lenin. – A proletárforradalomnak megfelelően forradalom közeleg a nemi és házassági viszonyok terén is. Kézenfekvő, hogy az ennek következtében felszínre kerülő, igen bonyolult kérdések a nőkhöz hasonlóan az ifjúságot is különösképpen foglalkoztatják.”
Leninnek ezek a szavai nemcsak hogy ma is aktuálisak, hanem minden jel szerint éppen napjainkban kezdenek valóra válni. Ami annak idején csak „közelgett”, az ma – úgy tűnik elérkezett. Megvalósulása azonban valóban bonyolult kérdéseket vet felszínre. Ez magyarázza, hogy a részleteket illetően még a marxisták véleménye sem egységes.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás