Kezdőlap / Tudomány / A szellemi hierarchia megalapítása a bolygónkon

A szellemi hierarchia megalapítása a bolygónkon

A lemuriai kor közepén, a Föld 4. ciklusának a kezdetén, körülbelül 18 millió évvel ezelőtt, egy számunkra nagyon fontos esemény történt. Ez annyit jelent, hogy a bolygónk Logosza, „a Nap-Logoszt körülvevő Hét Szellem egyike”, inkarnálódott
A szellemi hierarchia a Földön, Mint Szanat Kumára, „a Napok Öregje”, a Világunk Ura. Ő annak a hét nagy szellemnek az egyike, akik a bolygótestükkel segítik a Napnak, a Naprendszerünk leghatalmasabb életadójának evolúciós feladatait és útjait.
Attól az időtől kezdve, hogy Szanat Kumára eggyé vált a már megszilárdult bolygónkkal, velünk is maradt, és az étertestén keresztül hat ránk. Valamennyi avatár közül ő a legnagyobb, és a Föld lett az ő hatalmas lényének a visszatükröződése. Az ő működése hívja életre a bolygónkon az evolúciót, ő Földünk isteni őrzője, és minden, ami közvetlenül az emberiséget érinti, az ő felügyelete alá tartozik.
De ő sem egyedül érkezett. Magasan fejlett lények csoportja kísérte, akik a Földünkön Szanat Kumára saját karmikus csoportját alkotják. A Világ Urát körülvevő belső csoport tagjai azoknak a sorából kerültek ki, akik már a jelenlegit megelőző evolúciós ciklusban is beavatottak voltak.
Több millió évvel ezelőtti érkezésének következtében számtalan csoda is történt a Földön, amelyeknek a hatása mindmáig tart. Mert a bolygónk fizikai teste és annak finom anyagi burkai ugyanazt jelentik a planetáris Logosz számára, mint a fizikai test és a finomabb anyagú testek egysége az ember számára. Így Szanat Kumára inkarnációja ugyanazt jelentette, mint egy ember lelkének az öntudatossá vált uralma a teste különböző burkai felett, ha már elérte ez ehhez szükséges evolúciós szintet. Amikor a fejben lévő központ már összeköttetést teremtett a test többi központjaival, hogy így megvalósíthassa a lélek akaratát.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás