Kezdőlap / Tudomány / A tudat vizsgálásának eredményei

A tudat vizsgálásának eredményei

Fessard szerint a tudat funkciója nem más, mint az élettapasztalat integrációja, a nem-tudatos jelenségek egyesítése. Olyan nézetekkel is találkozhatunk, amelyek a tudatot az ébrenlét állapotával azonosítják. Így Kleitman úgy jellemezte a tudatot, mint egy függőleges egyenest, amelynek kiindulópontját az alvó újszülött zérus-állapota alkotja, s amely innen tart felfelé a felnőtt
ingerléssel kiváltható aktivitásáig. Lindsley továbbfejlesztette ezt az elgondolást, és egy sajátos táblázatba foglalta a különböző tudatállapotokat: a harag és nyugtalanság emocionális állapota, az erős stimuláció állapota, a megfeszített figyelem, a nem koncentrált ébrenléti állapot, a szendergés, a könnyű álom, a mély álom, a halál. Hoagland az időérzékelésre hívta fel a figyelmet, mint a tudat egy olyan további mutatójára, mely az idő- s térbeli orientációt jelöli. Mounier úgy jellemzi a tudatot, mint jelekkel ellátott kapcsolatrendszert, amelynek jelei kódként nyernek felhasználást a fiziológiai idegjelenségek pszichológiai nyelvre való fordítása során. Szerinte a tudat az idegfunkciók egyetlen egészbe való egységesítésének eredménye.
A nemzetközi szimpozionok fényt derítettek a tudat szűkebben pszichológiai aspektusaira vonatkozó álláspontok különbözőségére is. Egyesek azt állították, hogy a tudat akkor nyilvánul meg, amikor a szubjektum olyan konfliktussal találja szembe magát, amelyre vonatkozólag régi tevékenységformái elégtelennek bizonyulnak, és szükségessé válik a magasabb formákra való átmenet. Zilboorg például úgy véli, hogy a tudat szintjei a tartalom változó struktúrájával vannak kapcsolatban. A tudat az ember külvilággal való kapcsolatának funkciója. Montague társadalmi konstrukcióként határozta meg a tudatot, amely a szocializációs tapasztalaton alapul. Ennek során Piaget véleményére hivatkozott, aki a tudatot a szocializációtól függő reflexív jelenségnek tekinti. Pearson álláspontja szerint a tudatot úgy kell felfogni, mint az alrendszerek közötti magasabb szintű, kiterjedt kapcsolatok feltételét az egyes személyiség rendszerében, valamint a szociális rendszert alkotó személyek között.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás