Kezdőlap / Társadalom / Vallás / Az emberek szabad akarata

Az emberek szabad akarata

A szeretet útján elindulva kilépünk önmagunkból, és hajlandók vagyunk arra, hogy visszavegyünk önmagunkból, ami által eggyé válhatunk azzal, amit szeretünk. Az önmagunkhoz vezető úton pedig belépünk önmagunkba, készen állva arra, hogy felmérjük a belső mélységeinket, hogy így találkozhassunk valódi Énünkkel. Látszólag így két teljesen különböző útról van szó, mert az egyik kifelé, a másik pedig befelé vezet. De bármelyik úton éljük is meg a beteljesülést, felismerhetjük, hogy ez a két, látszólag olyan különböző út voltaképpen egy és ugyanaz.
Mert az igazi szeretet útja tévedhetetlen önismerethez vezet, az önmagunkkal való találkozás útja pedig igazi szeretetre való képességhez.
Az tehát, ahogy a világot látjuk, és amilyen igazságokat a magunkénak tartunk, végső soron attól függ, hogy milyen szinten vagyunk képesek szeretni.

Egy új korszak új tanítója
Az evolúciónk terve Sambhallában található. Ott gyökerezik a Logosznak, vagyis Szanat Kumárának, a Világ Uránk a gondolkodásában. A tervet Buddha továbbítja Sambhallából a Hierarchia Három Nagy Urának: Krisztusnak, Manunak és Mahachoannak. Ők azok, akik a Buddha által bemutatott tervet hozzáigazítják a mindenkori ciklus lehetőségeihez. Ezáltal jönnek létre a kisebb, 1000-2000 éves ciklusok is, amelyek még rövidebb, 100, 75 vagy 25 éves időszakokra oszlanak. Eszerint beszélik meg és döntik el a mesterek a különböző feladatokat. Minden mester megkapja a megvalósítandó tervnek azt a részét, amely megfelel a saját sugárvonalának. E szerint dönti el mindegyik mester, hogy hogyan működhetne a leghasznosabban, és a vele energetikai kapcsolatban álló tanítványcsoporton keresztül igyekszik a világban a terv rá eső részét megvalósítani. Ha a tanítványok megfelelő módon reagálnak, akkor a munka halad előre, ha viszont nem, akkor a tervet csak egy későbbi időpontban lehet elérni. A mesterek számára ez az egyetlen út és az egyetlen lehetőség arra, hogy előrevigyék a civilizációt, anélkül, hogy megsértenék az emberek szabad akaratát.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás