Az Io

Az Io a Jupiter harmadik legnagyobb holdja. Kicsit nagyobb, és sűrűbb, mint a Föld Holdja, és egy kicsit távolabb is kering a Jupiter körül, mint a Hold a Föld körül. De ezzel el is fogytak a hasonlóságok. Az Io vulkanikus mélyedések, kalderák és hasadékok, lávafolyamok és magasra emelkedő “tollak” igen színes világa. E hold természetét először a két Voyager űrszonda fedte fel, majd a Galileo küldetés vizsgálta meg sokkal részletesebben. A Voyager-1 1979 márciusi odaérkezése előtt a kutatók úgy vélték, hogy hideg, becsapódási kráterekkel teli holdat fognak találni. Ehelyett megtalálták a Naprendszer legvulkanikusabb égitestét. Az Ionak vékony, szilikátokból álló kérge van, amely egy olvadt szilikátréteget vesz körül. Ez alatt helyezkedik el egy viszonylag nagy, vasban gazdag mag, amely a hold középpontjától félsugárnyi távolságig terjed. Az Io gyorsan kering a Jupiter körül, csaknem 42,5 óra alatt kerüli meg. Keringés közben hat rá egyik oldalról a Jupiter gravitációs vonzása, másik oldalról az Európa valamivel kisebb vonzása. Az io alakja a rá ható erősségű és irányú vonzás hatására változik. Az alakváltozást súrlódás is kíséri, ami hőt fejleszt, az Io olvadt belsejét melegíti, és ez az olvadt anyag újra meg újra a felszínre tör. Vulkanikus jelenségek az egész Ion jelen vannak. Több mint 80 nagyobb aktív vulkánt és 300-nál is több vulkáni kürtőt azonosítottak. Találtak “tollaknak” nevezett alakzatokat is a felszínen. Ezek hideg gázból és dérszemcsékből álló, gyorsan mozgó és hosszú élettartamú oszlopok, amelyek inkább a gejzírekre, mint vulkanikus robbanásokra hasonlítanak. Ezek akkor keletkeznek, amikor túlfűtött kén-dioxidot lövell ki az Io kérgének repedésein át. A tollak anyaga hó formájában lassan visszahullik a felszínre, és ott kör vagy ovális alakú dérmaradványokat hagy, valamint az Iot körülvevő térségbe is szétszóródik, és egy fánk alakú testet képez az Io pályája mentén. A vulkanikus forró pontok hőmérséklete elérheti az 1230 °C-ot, ami a legmagasabb felszíni hőmérséklet az egész Naprendszerben. Máshol az Io felszíne hideg, épphogy eléri a -153 °C hőmérsékletet.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás