Kezdőlap / Társadalom (page 10)

Társadalom

Mestereink, tanítóink

A mesterek magukra vállalják mindazt a munkát és szerepet, amivel az emberiséget kísérik. Ők a vezetőink és a tanítóink, az inspirálói mindazoknak, akik készek erre. Ők vigyáznak az emberiségre a legkorábbi idők óta, és még sohasem hagyták a Földet vezetés nélkül. Az emberiség történelmének egyetlen pillanatában sem voltunk még egyedül, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Állandóan áramló szellemi energia

A történelem élő tanúja annak, hogy minden új korszak kezdetén megjelenik egy tanító, egy világmegváltó, egy avatár, egy közvetítő Isten és az ember között. Mi nem is sejthetjük, nem is mérhetjük fel, és el sem tudjuk képzelni, hogy ők így a szellemi energiának milyen magját ültetik el a Földben. Mert …

Érdekel a cikk folytatása? »

A világ teremtő akarata

Egy jövendőbeli világ mindig egy terv alapján alakul ki, és ez a terv a világ teremtő akaratában gyökerezik. A terv a jövő, és a jövőbe vezető út lényege abban áll, hogy a tervet mi is a magunkénak érezzük, és a saját életművünk egy részének tekintsük. Az emberi evolúció terve először …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az emberek szabad akarata

A szeretet útján elindulva kilépünk önmagunkból, és hajlandók vagyunk arra, hogy visszavegyünk önmagunkból, ami által eggyé válhatunk azzal, amit szeretünk. Az önmagunkhoz vezető úton pedig belépünk önmagunkba, készen állva arra, hogy felmérjük a belső mélységeinket, hogy így találkozhassunk valódi Énünkkel. Látszólag így két teljesen különböző útról van szó, mert az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Minden sík saját vonzerővel rendelkezik

A spirituális szeretet olyan, mint minden más szeretet, és addig, amíg a boldogságra csak vágyunk, és nem vagyunk készek arra, hogy a szeretetet a mindennapjainkban, azaz a fizikai síkon is átéljük, addig még egyáltalán nem tudjuk, hogy mit is jelent valójában az a szó, hogy szeretet. Mert csak valódi hajlandósággal, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat okkult útja

Sokszor az a problémánk, hogy az élet polaritásait ellentéteknek, és nem egymás kiegészítőinek tekintjük. Amíg azonban az életnek és egyben önmagunknak az egyik oldalát jónak, a másikat pedig rossznak tekintjük, addig nagy nehézséget fog okozni, hogy tudatos egységet alkossunk a saját kettősségünkből. Nem tudjuk megengedni azt, ami azonban az engedélyünk …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat és az érzelmek síkja

Napjainkban a legtöbb ember a tudatával még elsősorban a fizikai Földön van otthon. De vajon hányan tudnak közülük már uralkodni is a tudatnak ezen a síkján? Ugyanez a helyzet azokkal is, akiknek a tudata az érzelmek síkjával van összekötve. Az érzelmi test az a test, amelyet olyannyira fontosnak tartunk, és …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudatváltozás folyamata

A tudatváltozáshoz általános nyitottságra van szükség. A tudósok, filozófusok, gondolkodók, tanárok és kutatók a tudomány minden területén a saját lehetőségeik keretein belül keresik az utakat és eszközöket arra, hogy mindig új módon érthessék meg az új “valóságokat”. Mert az erre való hajlandóság révén megváltozik a jelenlegi valóság, vagy a mikroszkóp …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az idegrendszer és a lélek kapcsolata

Az idegrendszer, amelyen keresztül a lélek megnyilvánul, egyben összekötő kapocs is a lélek és a fizikai hordozó között. Az új korszaknak az lesz a legfontosabb jellemzője, hogy egy re inkább az együttélés új formájára fogunk törekedni a politikában, a gazdaságban, a vallásban és a szociális szervezetekben, és ebből kiindulva nagyobbra …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat növekedése

Az egész világon egyre fokozottabban terjed az a nézet, hogy az emberiség alapvető tudati változáson megy át. Ez már abban is megmutatkozik, hogy sokan fáradhatatlanul dolgoznak a tudat lényének a kutatásán. Megpróbálják felismerni a tudat, a gondolkodás és az agy összefüggéseit, és igyekeznek megérteni, hogy milyen hatást gyakorol ez a …

Érdekel a cikk folytatása? »