Kezdőlap / Tag Archives: élet (page 2)

Tag Archives: élet

A tudatot tágító munka

A tudatot tágító munkát azoknak az ugyanahhoz a csoporthoz tartozó lelkeknek a segítő tevékenysége is támogatja, akik jelenleg nem tartózkodnak fizikai testben. Mert mint lélek, minden ember egy csoporthoz tartozik, és minden lélekcsoport pontosan meghatározott, a sugarai minőségének megfelelő irányultságú feladatokkal és vezetéssel rendelkezik. Így az ember, aki egy láthatatlan …

Érdekel a cikk folytatása? »

A kreativitás fogalma

Amikor a gondolkodó ember elkezdi a saját felelőssége tudatában használni a gondolatait és az energiáit, a lélek kreativitása az élet minden síkján visszatükröződik. Mert az élet fonala a szívben gyökerezik, a tudat fonala pedig a fejben, és ha mindkettő összeköttetésbe kerül a lélekkel, létrejön a kreativitás képessége. Akkor a fej, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Vízöntő energiáinak hatása

A Vízöntő legutóbbi korszakában, körülbelül 26.000 évvel ezelőtt, az emberiség legnagyobb része még kis csoportokban, elszórva élt az egész Földön. Néhány késő-atlantiszi maradványtól eltekintve – mint Poszeidónosz, vagy egy pár dél-amerikai kultúra – a közösségek főleg vadásztak, és gyakran nomád életet éltek, amelyben követték az állatok évszakokhoz kötődő vándorlását. Néhányan …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Vízöntő korszaka

Eljutni ahhoz a tudáshoz és felismeréshez, hogy mindenki egy nagy Egész részét alkotja, ez nem könnyű feladat. A Vízöntő új energiái az összetartozás értékeit fogják elősegíteni. Djwal Khul mester (a Tibeti), akinek a tanait A. A. Bailey sok könyvében leírta, előre megjósolta, hogy a következő korszakban az emberek érzékelési képessége …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az energia- és sugárcsoportok

Hét különböző fajta ember létezik, hét különböző energiatípussal és gondolkodási adottságokkal. Ezért mindegyik különböző úton közelíti meg a valóságot, de minden út egyenértékű. A múlt idők nagy felfedezései és találmányai magas szintű beavatottak művei voltak, akik a már fejlett intuíciójuk révén össze tudták kötni a munkájukat a magas tudásukkal. A …

Érdekel a cikk folytatása? »

A keresőnek el kell fogadnia saját karmáját

A keresőnek meg kell felelnie azoknak a kihívásoknak, amelyeket vele szemben támaszt az élet. Gondoskodnia kell a létfenntartásáról, megfelelő módon kell teljesítenie a családi kötelezettségeit, és a spirituális feladatainak is meg kell felelnie. A kereső legnehezebb feladata abban áll, hogy teljesen részt kell vennie a világban, de fel kell vállalnia …

Érdekel a cikk folytatása? »

A remény fontossága

Az egyéniség sajátossága nagyon lényeges tény az életben, sőt, alapvető fontosságú. Ez adja azt a szikrát, amelyet egymásban is örömmel fedezünk fel. Ám, ha valaki fanatikussá válik, akkor már nem tudja elviselni ezeket a különbségeket. Úgy véli, ha másoknak más a véleménye, akkor az egyik vélemény talán helytelen. Tehát lelkesedés …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fanatizmus romboló hatása

A lelkünk kauzális teste megőrzi az inkarnációknak valamennyi tapasztalatát. Ennek – nevezzük adatbanknak – a révén tudja a lélek mindazt, amit megélünk, és azt is, amit már megéltünk. Ezért nemcsak a jelenlegi életünkből, hanem az előző inkarnációkból származó emlékek sem vesznek el. Amint fel tudjuk venni a kapcsolatot a lelkünkkel, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A lélekenergia beáramlása

Az emberek emberek maradnak, akár szerzetesi öltözéket viselnek, akár nem, és a problémáik is ugyanazok maradnak. Mert ezek a problémák, érzések, és gondolatok az emberi tudatlanság problémái. Természetesen, az élet az ilyen védett visszavonultságban bizonyos módon egyszerűbb lesz, mert az élet egyfajta keretet kap, amely iskolázással és kötelességszerű fegyelemmel telik …

Érdekel a cikk folytatása? »

A spiritualitás képessége

Ha egyszer már felismertük önmagunkban Istent, a természetben, a fényben és mindenben, ami él, akkor Isten bizonyossággá is válik a számunkra. Akkor tudjuk, hogy Isten nem egy idős, szakállas férfi, aki valahol fent az égben lakik, hanem felfedeztük, hogy körülöttünk minden isteni, hogy az egész világegyetemben Isten energiái áramlanak, és …

Érdekel a cikk folytatása? »