Kezdőlap / Tag Archives: tudomány (page 20)

Tag Archives: tudomány

Az alkotó jellegű gondolat

Az alkotás kezdeti szakaszaiban a tudatalatti, az intuíció van túlsúlyban, végső stádiumaiban viszont a tudatosult, logikus gondolkodás. Az alkotó jellegű gondolati munkát többek között az ellentmondások megoldása jellemzi: az új létrehozása elkerülhetetlenül a régi tagadásához kapcsolódik. Az alkotás folyamata egymást törvényszerűen követő operációk láncolata: a feladat felállítása, a végeredmény előrelátása, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az alkotás szubjektuma

Az alkotásban számos társadalmi, valamint személyes tényező játszik szerepet, többek között a szóban forgó személyiség pszichikus tulajdonságai: jelleme, akaratereje, találékonysága, szenvedélye, tapasztalata, intellektusa, eszessége, fantáziája, intuíciója stb. Az alkotás fontos előfeltétele az új eszmék iránti fogékonyság, továbbá a problémák meglátásának és megfogalmazásának képessége, a magatartás és ítélkezés függetlensége, és ezzel …

Érdekel a cikk folytatása? »

Eredeti értékek létrehozása

A tudat olyasvalami, ami állandóan előre irányul: ez idő alatt nem vezet „naplót” önmagáról. Kétségtelen, hogy valamely probléma megoldását keresve, a felfedezés folyamatában az emberi gondolat nemcsak egyenes, logikai utakon halad előre, a tudat ellenőrzése alatt, hanem gyakran merít analógiákat és asszociációkat az emlékezet legmélyéből. A szokásos gondolkodási tevékenység, a …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudattalan alkotja minden ember lelki életének igazi alapját

Megszámlálhatatlanul sok önvallomást idézhetünk kiváló gondolkodók, tudósok, írók és művészek részéről arra vonatkozólag, milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a tudattalannak és az intuíciónak az alkotás folyamatában. A legeredetibb eszmék, felfedezések, elképzelések, művészi fantáziaképek, melyek az ihletett alkotói folyamat kulminációs pontjait jelentik, mind valahonnan a léIek mélyéről merültek fel hirtelen, vagy annak …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fixáció

Az ember nyilván megszűnne óvakodni attól a farkastól, amely minden találkozás alkalmával békés farkcsóválgatások közepette a lábaihoz feküdne. Másrészről, ha valakinek rossz híre van, még legártatlanabb cselekedetei is gyanút keltenek. Néha a beállítódás merev, rendkívül tartós, betegesen kényszerítő jelleget ölt – ezt nevezzük fixációnak. Lehet, hogy valaki leküzdhetetlenül fél az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudattalan megnyilvánulásának alapvető fontossága

A tudattalan megnyilvánul az úgynevezett impulzív cselekvésekben is, melyek során az ember nem vet magában számot cselekedetei következményeivel. Az emberi tevékenység azon eredmények vonatkozásában tudatos, amelyek már megelőzőleg célként voltak adva a szándékban, az elhatározásban. Ám a cselekedeteknek egyáltalán nem minden következménye jelenti a szándék adekvát megvalósítását: általában az emberi …

Érdekel a cikk folytatása? »

Engedjük tudatalattinkat a felszínre törni

Tudatunk jelen van a tudattalan cselekvésekben is, mindössze nem fordít feszült figyelmet ezek minden egyes részletére, hanem csak az összképet követi. Ugyanakkor a globális önmegfigyelést végző tudat bármelyik pillanatban ellenőrzése alá vonhatja az automatizálódott cselekvést, megállíthatja, meggyorsíthatja vagy lelassíthatja lefolyását. Másrészről a hipertrófiás önkontroll felbomlaszthatja a tevékenység normális menetét, pszichotenziós …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudatos cselekvést a tudatalatti követi

Csak az tudja például teljesen hangos beszéde tartalmára összpontosítani a figyelmét, akinél már kialakult magának a beszéd-kiejtési folyamatnak az automatizmusa. Hogy valóban alkotó módon adhassunk elő zeneműveket, ehhez az adott hangszeren való játék készségének magas fejlettségi fokot kell elérnie. Ugyanakkor az automatizmus – mint ezt különböző típusainak tanulmányozása kimutatta – …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudatalatti memória

tlagos feltételek között az ember tevékenysége tudatos jellegű. Ugyanakkor e tevékenység egyes elemei tudattalanul vagy félig tudattalanul, automatizáltan mennek végbe. Amikor reggel felébredünk, cselekvések hosszú sorát hajtjuk végre mechanikusan – felöltözünk, megmosakszunk, eszünk, teázunk stb. Élete során az ember bonyolult szokásokat, készségeket és gyakorlati képességeket sajátít el, amelyekben a tudat …

Érdekel a cikk folytatása? »

A reklámok hatása a tudatalattinkra

Mindazt érzékeljük, ami hatást gyakorol ránk. De korántsem minden válik ebből a tudat tényévé. Kialakíthatunk feltételes reflexeket a belső szervek különböző, az agykéregig jutó ingereire – ezek az ingerek azonban nem válnak a szó szoros értelmében vett érzetekké, bár hatást gyakorolnak a szervezet viselkedésére. Léteznek tehát tudatalatti érzetek. Érdekes kísérleteket …

Érdekel a cikk folytatása? »