Kezdőlap / Pénzügy / Gazdaság / Egy kis közgazdaságtan: Adam Smith élete

Egy kis közgazdaságtan: Adam Smith élete

A klasszikus közgazdaságtan kezdetét 1776-os évhez köthetjük, vagyis Adam Smith A nemzetek gazdasága című művének megszületéséhez.
Adam Smith Kirkcaldyban született egy vámtisztviselő fiaként, azonban a pontos születési dátuma ismeretlen. A Glasgow-i Egyetemen morálfilozófiát tanult, s Francis Hutcheston közgazdasági és filozófiai nézetei mély hatás gyakoroltak rá. Ezt követően az oxfordi Balliol College-ban hallgatott filozófiát. Az angol irodalomról, filozófiáról, retorikáról, jogról kezdett nyilvános előadásokat tartani 1748-tól Edinburgh-ban. A Glasgow-i egyetemen a logika professzora lett, majd egy évre rá a morálfilozófia professzora. Buccleugh herceg oktatója volt 1763-tól.
A gazdasági liberalizmus alapjainak létrehozója. Meghatározónak tekinti a cserének és a piacnak a szerepét a gazdasági élet fejlesztésében: a gazdaság alapja a csere és a munkamegosztás. Ennek színtere a piac. Az ország gazdagsága függ a piac nagyságától. Ezért van szükséges a piacot megkötő korlátok, szabályozások, megszüntetésére, leépítésére, Smith szerint, ha mindenki önérdekét követi, az a köz javát fogja szolgálni, mivel mindenki megtalálja a piacon amit keres, hiszen azt termelik, amit keresnek. A piacon a láthatatlan kéz szabályozza a keresletet és kínálatot, egymáshoz igazítja az ellentétes érdekeket, mint ahogy a merkantilistákkal szemben az hangsúlyozta hogy, nem a kereskedelem ha nem a termékeny munka minden gazdagság forrása. Továbbá nem is a természet, ahogyan a fiziokraták vélték. Smith elmélete szerint a munkamegosztás bővülésével a piacok szükségszerűen bővülnek. A munkamegosztást vizsgálgatva megállapítja, hogy az javítja a tőke és a munka hasznosulását, növeli az egy főre jutó jövedelmet, ösztönzi az új termékek és technológiák bevezetését, lehetővé teszi a szakosodásból fakadó nyereséget.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Bérleti szerződés

A bérleti szerződést a Polgári törvénykönyv a használati kötelmek közé sorolja, ami tulajdonképpen azt jelenti, …

Hozzászólás