Kezdőlap / Tudomány / Galaxisunk, a Tejútrendszer

Galaxisunk, a Tejútrendszer

A Nap a tejútrendszert, egy viszonylag nagy spirálgalaxist felépítő, mintegy kétszázmilliárd csillag egyike. A Tejútrendszer kialakulása körülbelül 13,5 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. A tejútrendszer belülről nézve – ahol mi vagyunk – az égbolton végighúzódó, csillagokból álló, fényes sávnak látszik. A Tejútrendszer szívében egy fekete lyuk helyezkedik el, melynek tömege körülbelül 3 millió naptömeg. A galaxis magját csillagokból álló, hatalmas kidudorodás veszi körül. A forgási ellipszoid alakú dudor átmérője a Tejútrendszer síkjában 15 000 fényév, rá merőlegesen csak 6000 fényév. A rendszer fősíkját a korong alkotja, itt található a csillagok legtöbbje. A fiatal csillagok spirális mintát rajzolnak ki, feltételezések szerint a spirálkarok egy sugárirányú rúdból indulnak ki. A dudort és a korongot a gömbszimmetrikus háló öleli körül, amelyben mintegy 200 gömbhalmaz található. Mindezt a sötét haló, az úgynevezett korona veszi körül.
Ilyennek látnánk (kép) “szemtől szemben” a Tejútrendszert. Az óriási forgó fényének a legnagyobb része a központi kidudorodásból kiinduló, és spirálisan kifelé haladó spirálkarokból érkezne. A valóságban a spirálkarokban lévő anyag csak alig valamivel sűrűbb a korong többi részénél. A spirálkarok mégis feltűnőek, mert fiatalabb és ezért fényesebb csillagok találhatók bennük. A Tejútrendszer spirálszerkezetének eredetére két magyarázat van. Az egyik szerint talán más galaxisok gravitációs vonzása hatására sűrűséghullámok terjednek tovább a korongban, ennek következtében az útjukba eső anyag kissé összesűrűsödik, ami elegendő a csillagkeletkezés kiváltásához. Mire a csillagok elég fényesek lesznek ahhoz, hogy kirajzolják a spirális mintát, a sűrűséghullám már továbbhalad, és másutt is megindítja a csillagkeletkezést, fiatal csillagok pedig megöregszenek és elhalványodnak. A nagy tömegű csillagok végül szupernóvaként felrobbannak, ilyenkor lökéshullámot keltenek, amely ugyancsak keresztülhalad a csillagok nyersanyagául szolgáló gázködökön, újabb csillagkeletkezési hullámot indítva el.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás