Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Házasságok kavalkádja

Házasságok kavalkádja

Meglepő végiggondolni, milyen sokféle formája és tartalma volt már a házasságnak az idők folyamán: többnejűség, többférjűség, csoportházasság, páros házasság, matriarchális és patriarchális monogámia, exogámia és endogámia, szülők által elrendelt, idegenek által közvetített és szabadon választott házasság, szerelmi házasság és érdekházasság… Talán ki sem lehet találni olyasmit a házassággal kapcsolatban, ami valahol, valamikor ne fordult volna elő; inkább csak a sajátosságok kombinációiban, arányaiban lehet újszerűség. Ha pedig az „emberi természet” ennyire rugalmas, ha mindent meg tudunk szokni – és minden, amit megszoktunk, természetesnek tűnik -, akkor nem lehet a természetünkben rejlő akadálya a nyitott házasság megvalósításának sem. Minden kor kitermeli azt a fajta emberi természetet, amelyre szüksége van. A mi korunkban közösségi beállítottság, egyenrangúság, szereprugalmasság és féltékenység nélküli természet szükségeltetik. De kinek és miért szükségeltetik? – kérdezheti az olvasó. Nos, elsősorban nekünk magunknak, mivel csak így tudunk megfelelni a gyorsan változó feltételeknek, az új követelményeknek, amelyeket mindennapi életünk támaszt az átalakuló társadalomban. Másrészt a társadalomnak is szüksége van erre, mert a hagyományos, zárt házasságok egyre inkább életképtelennek bizonyulnak, holott a házasság intézménye még beláthatatlan ideig nélkülözhetetlen marad. A társadalomnak tehát valóban nem mindegy, hogy milyenek a házasságok, de nem a zárt házasság fennmaradásához fűződik érdeke, hanem bármely olyan formához, amely az adott feltételek között jól funkcionál. A válások és rossz házasságok magas száma, a szaporodó válságtünetek mutatják, hogy a zárt házasság – amely a ma uralkodó házasságtípus – nem funkcionál megfelelően. A társadalmi szükségszerűség ezért nemhogy kilátástalanná tenné, hanem éppenséggel előírja a házasság korszerűsítését, mert ez az egyetlen reális esély a válási statisztika növekedési tendenciájának megfordítására, a családok széthullásának megelőzésére.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás