Kezdőlap / Szex / Női szerep a gátlás feloldásában

Női szerep a gátlás feloldásában

A férfi szexuális helyzetekben ezért képtelen megmaradni a szeretet nemtelen szintjén a szeretett nővel szemben, mert ilyenkor nemcsak partnerét, de szociálisan elfogadott módon – természetesen – az anyját is birtokba veszi, és levezeti a régi, meggátolt viselkedésformákhoz csatolódott feszültségeket. Természetesen az élet egyéb területein a férfi vágyódik szeretetre, hiszen ennek az igényének kielégítését is az anya volt, aki életében először vállalta, teljesítette.
A nő bátorító, beleegyező, elfogadó vagy visszautasító manőverei elindítják azon a heteroszexuális úton, amely nagyon korán, gyerekkorban épült be a személyiségébe, de amelyet akkor nem lehetett végigjárnia. Talán ez a korai elfojtás adhat magyarázatot arra is, hogy ha egy férfinak nem kell megküzdenie egy nőért, nem is érez teljes győzelmi mámort.
Ha a nő hárítja – legalábbis egy ideig – a férfi közeledését, a férfi személyiségének mélyrétegei is belerezdülnek, és megerősödik harci kedve.
Az egyre fokozódó kielégítetlen vágy a férfi érzelmi szférájában felvillantja tudat alatt az ősi tabut, de egyben azt is, hogy a szeretett nővel szemben már nincs igazi tilalom. A gátlások katarzisának (oldódásának) elsöprő ereje gyakran háttérbe szorítja az előjáték gyöngéd, szolíd megnyivánulásait akkor is, ha a férfi tudatosan tudja, hogy partnere mit vár el tőle. Ez is bizonyíték arra, hogy az érzelmek hatalma a tudat felett még a homo sapiensnek is sajátja.
Az anya és fia közötti nemi státuszkülönbségre épült érzelmi és szexuális konfliktusról ihletetten szóltak a költők. Ennek legismertebb példája a görög mondavilágból eredő Oidipusz király története, aki azért vakítja meg magát, mert lelki szemeivel nem vette észre, nem látja meg, hogy akit feleségül vett, akinek gyermeket nemzett – a saját édesanyja volt. Az anya és lánya közötti érzelmi viszony kevesebb művészt késztetett drámaírásra, s még kevesebb tudóst megfigyelésre. Bármennyire is szeretik az anyák lányaikat, mégis arra törekszenek, hogy férjhez adják őket, míg a fiaik nősülése a legtöbb anya számára egyáltalán nem sürgős, a későbbi anyós-meny féltékenységből eredő feszültségekről nem is beszélve.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Nemi erőszak esetén teendő

Először is próbáld megelőzni a bajt. Senki mellett nem áll egy ember, hogy a nap ...

Hozzászólás