Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A hinduizmus-Brahmá

A hinduizmus-Brahmá

Brahmá a Trimurti, Isvara első megnyilvánulása, a teremtő.
A megnyilvánult világ kettőssége a megnyilvánulatlan Brahmanból származik. Brahmá a teremtéssel, a kettősség megalkotásával feladatát bevégzi és visszahúzódik mindaddig,, míg egy új teremtés hajnalán ismét meg nem nyilvánul.
Brahmát általában négy fejjel ábrázolják, amint egy lótuszvirágon ül. Négy karja van. Egyik kezében egy vizes kancsót (kamandalu) tart, másikban egy rózsafüzért (mála), harmadikban írásokat (védákat), negyedikben pedig egy áldozati kelléket (szruva). A lótuszvirág számára a nyereg, hordozója számára pedig egy hattyú (hamsza).
Mint a hindu felfogásban minden szereplő,Brahmá is misztikus szimbólumként jelenik meg. A lótusz a legmagasabb – valóságot jelképezi. Brahmá lótusznyerge pedig azt, hogy a legmagasabban gyökeredzik.
Brahmá négy arca a négy védát jelenti, de megtestesíti a személyiség négy hordozóját (antahkarana) is. Jelképezi az elmét (manasz), az intellektust (buddhi), az én tudatot (ahamkara), és mindezek együttesét (csittá).
A négy tárgy, négy kezében az emberi fejlődés állomásait jelképezik. A megszerezhető tudást, a törvények alapfokú ismeretét testesítik meg a védák, amelyeket egyik kezében tart. Ezek tudásán túllépve, a törekvőnek fel kell adnia önzését és önző vágyait, amelyet az áldozati kellék jelképez, azaz lényét a világ szolgálatába kell állítania. Ha az ember önzetlenül munkálkodik másokért, önző vágyai is megszűnnek. Megszűnik extrovertáltnak, érzékinek és anyagiasnak lenni. Elméje visszavonul a világ objektumaitól. Az ilyen elme testesíti meg az uparati állapotát, és ez az ember képes a lemondás gyakorlására is. Ezt jelenti a vizeskancsó, amelyet a másik kezében tart, mivel az a szanjászik, a – lemondásban élő – emberek tartozéka.
Brahmá paripája a hattyú, a hindu misztikában a hattyú különleges képessége, hogy meg tudja különböztetni, el tudja különíteni a tejet, a tej és a víz keverékéből. Képes arra, hogy csak a tejet válassza ki, és hátrahagyja a vizet. Hasonlóan az önfelismerésre, törekvő emberre, aki képes megismerni a magasrendűt, a világ kettősséggel áthatott környezetében is.
Egy gyakori ábrázolás úgy festi le Brahmát, mint aki kiemelkedik a világ tejtengerének közepén, az ezerfejű kígyón fekvő Vishnu köldökéből. Ennek jelentése meglehetősen összetett. A teljesség kettőssége, vagyis maga a világ, a megnyilvánult Vishnu és Brahmá itt együtt testesítik meg a megnyilvánulatlan Brahmant, a lét őserejét.
A köldök azt a csakrát, erőközpontot testesíti meg, ahonnan a transzcendens értelmű szó (az ige), szanszkrit nevén a para kiáramlott.
Brahmá a teremtő. A teremtéshez tudásra van szükség, tudás nélkül elképzelhetetlen a teremtés. Ezért vette feleségül a hindu mitológiában Brahmá Szaraszvatít, a tudás istennőjét. Szimbolikus jelentése: a teremtés és a tudás elképzelhetetlenek egymás nélkül, az ember semmit sem hozhat létre tudás és a megkülönböztetés képessége híján.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás