Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A Szent Szellem keresztség teológiai értelmezése

A Szent Szellem keresztség teológiai értelmezése

Minden keresztény irányzatnak megvan a sajátos ceremóniája, ami meghatározott teológiai alapra épül. Minden vallásban megvannak az úgynevezett alapelvek, amik Krisztus és az apostolok ránk hagyott írásaiból, lejegyzett prédikációiból maradtak fent. Ezek közé tartozik a kereszténnyé válás 3. alaplépéseként: a Szent Szellemmel való betöltekezés, találkozás. Ezt az eseményt a keresztény irányzatok közül a katolicizmus bérmálásnak, a lutherán, illetve kálvinista vallási felekezetek pedig konfirmációnak, azaz megerősítésnek nevezik. A teljes evangéliumi gyülekezetek teológiája azonban semmiképpen sem valamilyen ceremóniáról, eseménysorról, hanem valóságos megtapasztalásról beszél. Ez a megtapasztalás tehát a Szent Szellembe való bemerülés, vagy “első betöltekezés”. Teológiailag a vízkeresztség után a második legvitatottabb tény. Még a karizmatikus közösségek teológusai között is nagyon sokszor ellentétes vélemények feszülnek egymásnak a témával kapcsolatban. A karizmatikus közösségek abban megegyeznek. hogy van Szent Szelem, és abban is hogy az emberi szellem a lakhelye, a test pedig a “Szellem temploma”. Azonban a betöltekezés maga elfogadhatatlan számukra: állításuk szerint a Szent Szelemmel való megkeresztelkedés megtörténik a megtéréskor, és utána a hívő képes lesz elvégezni Isten dolgait. De hiszen maga Jézus is megkeresztelkedett Szent Szellemben! Az evangéliumok első fejezeteiben találjuk a jelenetet, amikor a Szellem mint egy galamb, úgy száll rá Jézusra. Azonban a pusztai böjtöt követően Jézus a Szellem erejével tért vissza. A Szellem erejét pedig csakis akkor nyerhetjük el, ha vesszük azt. “Mert aki kér, mind kap”.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás