Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A Szent Szellemmel való betöltekezés külső eredményei, és végcélja

A Szent Szellemmel való betöltekezés külső eredményei, és végcélja

A Biblia először Szent Szellemmel való betöltekezésről az Apostolok Cselekedetei 2. részében beszél. Ez az ún. pünkösdi eseménysor, vagyis a 120 várakozó személy együttes imádkozására, válaszul, megérkezett a megígért Szent Szellem. A Biblia a Szellemmel való betöltekezés legfőbb eredményeként a nyelveken szólást említi. A nyelveken szólás az első ajándék amit a hívő felé közvetít Isten Szelleme. Ez egy különleges nyelv annyit jelent, hogy az ember ezen a nyelven keresztül titkos dolgokat tud megbeszélni Istennel, vagyis egy különleges kommunikációs eszköz, egyben a hitben való épülés formája: “Aki nyelveken szól, magát építi.” (I. Korinthusi levél). A nyelveken szólás mechanikája a következő: a betöltekező elkezd szólni, a Szellem pedig adja a szavakat. Tehát nem a Szent Szellem kezd szólni: nekünk kell elkezdeni a szólást, a Szellem pedig adni fogja a szavakat.
A Szent Szellemmel való betöltekezés első és legbiztosabb jele a nyelveken szólás. A nyelveken szóláson kívül azonban több olyan jel van, ami nem állandó, hanem esetenként változó lehet. Ezek közül a legvitatottabb a földre esés. Következő tehát: a földre esés azért történik mert a betöltekező teste olyan hatalommal találkozik, aki sokkal nagyobb és erősebb nála. Ennek következtében az emberi test furcsa reakciókat mutathat, ezek közül való a földre esés. Azonban ez nem valamiféle új keletű, karizmatikus bolondság, hiszen már az Újszövetségben is megtalálható (lásd a Jeruzsálemi templomot betöltötte Isten jelenléte, és a papok földre estek. Aztán Saul király esete, amikor rászállt a Szent Szelem, földre esett és olyannyira extázisba esett, hogy még a ruháját is levette magáról. Tehát a betöltekezésnek bizarr eredményei is lehetnek akár. Azonban fontos elkülöníteni a betöltekezést magát, és az azt kísérő reakciót: a különös események az emberi test reakciói, ezeket nem Isten hozza létre. Felsorolásszerűen látható tehát: nyelveken szólás, földre esés, különböző érzelmi szintű reakciók (sírás, nevetés, kiáltás) és még számtalan, akár furcsának is tűnő esemény. A Szent Szellemmel való betöltekezésnek ezek azonban csupán mellékes kísérői. Az eredmények a Szellem gyümölcsei és ajándékai: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. A Szellem ajándékai közül pedig: csodatévő erők működése, gyógyítás erőinek működés, gonosz szellemek megkülönböztetésének ajándékai. A Szent Szellemmel való betöltekezés tehát mind maga az esemény, és annak eredményei is végső soron magának a betöltekezőnek is, de legfőképpen az egyháznak hoznak épülést, áldást.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás