Kezdőlap / Tag Archives: osztrák

Tag Archives: osztrák

Az Osztrák Köztársaság

1918 őszén a felbomlott Monarchia népei önálló államokat alakítottak. A német etnikumú tartományok lakói úgy érezhették, hogy – Karl Renner szociáldemokrata politikus szavaival -„egyik éjszakáról a másikra állam nélküli Ausztria az, ami néppé lettek”. 1918. október 21-én a Birodalmi Tanács német anyanyelvű megmaradt képviselői önmagukat „Német-Ausztria ideiglenes nemzetgyűlésévé” nyilvánították. Az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Függelten államok kialakulása

A FELBOMLÁS FOLYAMATA Lengyelországban október 7-én a varsói ún. régenstanács bejelentette az önálló lengyel állam megalakulását. Október 27-én Krakkóban Felszámoló Bizottság alakult, amely átvette Galíciában az államhatalmat, majd csatlakozott Lengyelországhoz. Prágában október 28-án hatalmas méretű tüntetés zajlott le. Ennek eredményeként a Nemzeti Tanács még aznap bejelentette a független csehszlovák állam …

Érdekel a cikk folytatása? »

Megváltozott antant célok

Megváltozott helyzet A Monarchiában, a hatalom csúcsain jelentős politikai erők határozottan ellenezték a különbékét és a német szövetségből való kiválást. IV. Károly engedett befolyásuknak és 1918 májusában olyan megállapodást kötött II. Vilmos német császárral, amely hosszú távú politikai szövetséget írt elő, vámuniót és katonai téren minden addiginál szorosabb együttműködést helyezett …

Érdekel a cikk folytatása? »

Fegyverszüneti szerződés

Franchet d’Esperey hadserege szinte ellenállás nélkül nyomult északi irányba. Az osztrák-magyar hadsereg halálharangját mégis az olasz fronton meginduló támadás húzta meg. 1918. október 26-ről 27-re virradó éjjel nagy tüzérségi fedezettel olasz és angol egységek hídfőket létesítettek a Piave folyó bal partján, majd a hídfőkből kiinduló támadás több helyen áttörte az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kiábrándulás és a háborúellenes fellépés

Az első világháború második évétől döntő jelentősége lett a hátországnak. Kezdetben a háborús propaganda mindkét oldalon sikerrel manipulálta a közvéleményt. Mindenütt lelkes tömegek özönlötték el az utcákat, propaganda Párizsban ugyanúgy mint Berlinben a gyors győzelmet remélő, önként is bevonulni hajlandó katonák, és a háborút nemzeti ügynek hívő tömegek hazafias és …

Érdekel a cikk folytatása? »