Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Függelten államok kialakulása

Függelten államok kialakulása

A FELBOMLÁS FOLYAMATA
Lengyelországban október 7-én a varsói ún. régenstanács bejelentette az önálló lengyel állam megalakulását. Október 27-én Krakkóban Felszámoló Bizottság alakult, amely átvette Galíciában az államhatalmat, majd csatlakozott Lengyelországhoz.
Prágában október 28-án hatalmas méretű tüntetés zajlott le. Ennek eredményeként a Nemzeti Tanács még aznap bejelentette a független csehszlovák állam megalakulását.
Zágrábban a horvát országgyűlés október 29-én kimondta Horvátország, Szlavónia és Dalmácia független állammá válását, és csatlakozását a szlovének, horvátok és szerbek közös királyságához. A Szlovén Nemzeti Tanács október 31-én Ljubjanában, a Boszniai Nemzeti Tanács november 1-én Szarajevóban vette át a hatalmat.
A Monarchia ausztriai része törvényhozó testülete, a Birodalmi Tanács német képviselői október 21-én határozatot hoztak az önálló német-ausztriai állam létrehozásáról, és a tanácskozás önmagát ideiglenes nemzetgyűlésnek nyilvánította. Október 30-tól a kormányzó és végrehajtó hatalmat a nemzetgyűlés húsztagú végrehajtó bizottsága gyakorolta. Károly császár és király november 11-én nyilatkozatot írt alá, amelyben bejelentette, hogy elismeri azokat a döntéseket, amelyeket az osztrák nép jövendő államformájáról hozni fog, és lemond az államügyekben való minden további részvételről. A következő napon kikiáltották a német-ausztriai köztársaságot.
1918. október 31-én és november 1-én demokratikus forradalom zajlik Budapesten. November 13-án Károly a november 11-hez hasonló nyilatkozatot adott át a magyar parlament küldötteinek. November 16-án Budapesten is kikiáltották a köztársaságot. A több, mint hatszáz éves Habsburg monarchia nem létezett többé.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply