Kezdőlap / Művészet és kuktúra / Könyv / Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Jókai mór az 1848-as szabadság harc 20 év fordulóját egy regény megírásával ünnepelte meg. Ez a regény először a Hon című folyóiratban jelent meg folyatásonként. A szabadság harc emlékére 48 fejezetben megírt regény csak 1871-ben jelent meg könyvként. A műben a saját élményeit és emlékeit is felhasználta. A regény a Baradlay családon keresztül mutatja be a szabadság harc eseményeit és bukását. A regény elején Baradlay Kazimir, aki Habsburgokhoz hű, haldoklik és végrendeletében mind három fia életét elrendezi. A felesége azonban megesküszik, hogy a fiait hazahozza. A legidősebb, Ödön ekkor a szentpétervári udvarnál él, Richard a királyi testőrségnél szolgál, Jenő pedig Bécsben él. Kazimir megparancsolja a feleségének, hogy a temetés után hat héttel menjen hozzá Ridegváryhoz, aki szintén az udvarhoz hű. Eközben Richárd Bécsben megismerkedik Liedenwall Edittel a Plankenhorsték házában, akinek megkéri a kezét, ezért Editet egy zárdába küldi. Öcse Jenő is gyakori vendég ebben a házban, mert szerelmes Alphonsine-ba, és nem tudja, hogy a nő Palvicz Ottó szeretője.,akinek egy nagy titka is van. Baradlayné hat héttel a férje halála után esküvőt szervez, azonban nem a sajátját, hanem a fiáét, de ezt még senki sem sejti, s fiának szánja a főispáni széket. Rideghváry csak az esküvőn tudja, meg, hogy nem ő a vőlegény. Bécsben március 13-án kitör a forradalom. Plankenhorsték látszólag ünneplik, és Jenő minden nap ott van. Edit kolostorát megtámadja a csőcselék hada, de Richárd megmenti a kolostor lakóit. Ezután az anya és szerelme ráveszi Richárdot, hogy meneküljön el Bécsből. Richárd a csapatával elindul Magyarországra. Palvicz Ottó utoléri és párbajt vívnak. Alphonsine szerelmet vall y Jenőnek, aki megkéri kezét, de kosarat kap. Rideghváry másnap magas pozíciót ajánl fel neki, hogy Bécsbe tartsa, ám Baradlayné őt is haza szökteti. A szabadságharcban Richárd és Ödön vesz részt. Ödön kormánybiztos, Richárd huszártiszt. Az isaszegi ütközetben megverik a császári sereget és Richárd megküzd Palvicz Ottóval, akit legyőz. Ekkor tudja meg, hogy Palvicz Ottónak van egy gyermeke, akinek az anyja Plankenhorst Alphonsine, aki amikor megtudja, bosszút esküszik Richárd ellen. Ezután Budára indulnak. Riideghváry az orosz csapatok élén vonul Magyarországra. A szabadságharc bukásra van ítélve .Ödön menekülni készül, de az oroszok elfogják, sikerül megszöknie és hazatér a feleségéhez, ahol várja az ítéletét, ami egy véletlen folytán öccse Jenő nevére érkezik, aki hogy megmentse a bátyát, maga jelentkezik és hamarosan ki végzik. Búcsúlevélben köszön el családjától. Richárdot felmentik,aki Bécsbe siet, hogy végre feleségül vegye Editet, de e Plankenhorsték nem egyeznek bele a házasságba, de Richárd elmondja, hogy tudja a tikát, ezért beleegyeznek a házasságba. Így ér véget a család számára a szabadság harc, azonban Alphonsine számára van egy pár titok, ami a regény végére kiderül.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia felosztása: az Újszövetség

A mai ember számára talán legtöbb üzenetet a Bibliában szereplő Újszövetség könyvei adják. A tömör, …

1 hozzászólás

  1. gyönge könyvek

    egy nagy hülyeség

Leave a Reply