Kezdőlap / Művészet és kuktúra / Könyv / A Biblia felosztása: az Újszövetség

A Biblia felosztása: az Újszövetség

A mai ember számára talán legtöbb üzenetet a Bibliában szereplő Újszövetség könyvei adják. A tömör, erkölcsi tanulságokat tartalmazó Hegyi-beszédtől a laza, könnyed, de mégis erőteljes Apostolok Cselekedetéig mindent felsorakoztat az olvasó elé. Az Újszövetség tematikus felosztása a következő: Máté, Márk, Lukács, és János apostol evangéliuma. A 4 szerző közül kettő nem tartozott az apostolok közé, mégpedig Márk és János. Az apostolok fő üzenete Krisztus megtestesülése, Földre jövetele, földi szolgálata, keresztre feszítése feltámadása és Mennybe menetele. Azonban nemcsak életművével, hanem Földön eltöltött napjain is jó példát adott a hűséges életről, a bűntelenségről, és a kitartásról. Példát adott, mivel „mindenben megkísértetett, de kikerülte a bűnt” (Zsidókhoz írt levél). Példát adott, mivel a keresztre feszítés neki is ugyanúgy fájt mint a két latornak akit mellette megfeszítettek. Mégis engedelmes maradt, egészen a keresztfa haláláig. A következő tematikus egység az Apostolok Cselekedeteinek könyve. A könyv a Krisztus Mennybe menetele után, a tanítványokkal történt eseménysorokat jegyzi le. A Szent Szellem eljövetelét, és az ennek eredményeképpen történő gyógyulások, csodák sorozatát. A következő egység egy hosszabb, történetben kevésbé, azonban bibliai mondanivalókban annál inkább bővelkedő rész, az apostoli levelek. Itt Pál, Péter, János, Jakab és Júdás levelei vannak feljegyezve. A legtöbb levél egy akkor létező, konkrét gyülekezethez íródott (pl. a Korinthoszban, Thesszalonikában, Rómában működő gyülekezethez), Azonban nemcsak konkrét, akkor létező gyülekezet számára átadott üzenetről van szó, hanem a ma emberének, a mai gyülekezeteknek is szólnak ezek a szavak. A legérdekesebb azonban a Zsidókhoz (vagy Héberekhez) írt levél, aminek pikantériája hogy a mai napig nem lehet tudni szerzőjének személyazonosságát. A legutolsó része az Újszövetségnek pedig a Jelenések könyve, ami bibliai próféciákat tartalmaz nemcsak az akkor élő, és akkor zajló történeti korszakra vonatkozólag, hanem a ma embere és a ma zajló világkorszak számára is.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia felosztás: az Ószövetség

Egy híres ember újonc katonaként egyszer így tanakodott magában: „Hosszú ideig tartó háborúba megyek, és …

Leave a Reply