Kezdőlap / Művészet és kuktúra / Könyv / A Biblia felosztás: az Ószövetség

A Biblia felosztás: az Ószövetség

Egy híres ember újonc katonaként egyszer így tanakodott magában: „Hosszú ideig tartó háborúba megyek, és két csata között jó lenne nem unatkozni. Mely könyveket vigyem magammal?” Míg arra az elhatározásra jutott, hogy a Biblia lesz a legideálisabb. Mégpedig azért mert „az gyakorlatilag egy egész könyvtár”. És valóban: a Biblia könyvek sorozata. Két részre osztását szoktuk emlegetni, Ó és Új szövetségre osztjuk. Időben: Az Ó-Szövetség az ember teremtésétől, azaz kb. Kr.e 4000-től Kr.e 400-ig íródik. Az Ó és az Új szövetség között egy ún. Intertestamentális, azaz szövetségek közötti időszakról beszélhetünk. Az Új-szövetség Krisztus születésétől számítódik. (A Biblia egyik érdekessége a sok közül hogy nem befejezett könyv. Ugyanis a Biblia utolsó könyve, János apostol mennyei jelenéseiről szóló könyv, semmiképpen nem nevezhető befejezettnek.)
Az utolsó könyv keletkezésének időpontja Kr.u 90-re datálódik.
A Biblia tematikus felosztása a következő: 39 ószövetségi, és 27 újszövetségi könyvből áll. Az első 5 könyv a Tóra, Mózes 5 könyve. (Itt található a tízparancsolat is, ami olyan sok ideje meghatározó vallástörténeti tekintetben. De ha a történelem más élettereit vesszük is figyelembe, máris egy érdekes tényt kell figyelembe vennünk: ha akár királyok, akár alsóbbrendű emberek betartották a tízparancsolatban foglaltakat, sokkal előrébb jutottak mint az erkölcstelen emberek.) Következő tematikai fejezet a történeti könyvek, 12 könyv tartozik bele. Itt főként Izrael államának történelméről olvashatunk: a honfoglalásról, letelepedésről, az elfoglalt területek törzsek közötti felosztásáról, és további érdekfeszítő történeteket.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia felosztása: az Újszövetség

A mai ember számára talán legtöbb üzenetet a Bibliában szereplő Újszövetség könyvei adják. A tömör, …

Leave a Reply