Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A görög szellemi világ filozófiai iskolái

A görög szellemi világ filozófiai iskolái

Herakleitosz filozófus efeszoszi iskolája, kb. Kr. e. 544-483 – Szókratész és a szofisták, kb. a Kr. e. V. század közepén – Platón klasszikus filozófiai iskolája, Kr. e. 427-347
Pitagórasz iskolái, akárcsak a platonikus iskolák, megőrizték a Nyugat számára a görög hagyományokat, és ez a rendszer éppúgy magában foglalja az újra testet öltés gondolatát, akárcsak valamennyi más ország misztériumiskolái. Perzsiában Zarathusztra híveinek hosszú sorával találkozunk, akik időről időre megjelentek, és ezoterikus tudásukkal hozzájárultak Perzsia történelméhez. Ők voltak ennek az egykor oly hatalmas civilizációnak a szellemi inspirálói. De már a Kr. e. III. század végétől kezdve, amikor Nagy Sándor utódai az úgynevezett diadochus-harcok során megpróbálták felosztani maguk között a görög világbirodalmat, a rómaiak fokozatosan elfoglalták a birodalom egyes részeit. Így egyre inkább a római világbirodalom vette át a politikai vezetést a régi világban is.
Az újplatonikusok iskolája, amely a római világbirodalom talaján alakult ki, egyre inkább elfordult az emberi megismerés útjától, és főleg az erkölcsi alapokon nyugvó cselekvésre összpontosított, mert különbséget tett az erkölcs és a szellemi fejlődés között.
Még a keresztény korszakban is számos területen léteztek misztériumiskolák, amelyeknek a befolyása egyértelműen megmutatkozott a gnosztikusok és más irányzatok tanaiban is, amelyek a korai kereszténységgel párhuzamosan fejlődtek. Folytathatnánk a felsorolást az északi és a germán misztikával, a hindu és a kínai filozófusokkal, valamint a görög és a római szertartásokkal is, hiszen valamennyi ugyanazt az örök időkön nyugvó egyetemes motívumot tartalmazza. Mert egy misztériumiskola legmélyebb jelentését felfogni annyit jelent, hogy megértjük annak igaz lényét, és ezáltal az egyes iskolák kulturális és etnikai értelmezésének a különbségeit is, felismerve a közös spirituális eszenciát.
Mert egyetlen misztériumiskola sem rendelkezett egyéni rendszerrel, valamennyi a teljes világegyetem spirituális szerkezetén alapult.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás