Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A hinduizmus-az ÓM

A hinduizmus-az ÓM

Az ÓM a Brahman szimbóluma. Ez a betűkombináció egyben a hindu világnézet jelképe is. Az óm az örök idea szimbóluma, amely az anyagi világban a hang formáját ölti, azzal irható körül. Az „óm” a mindenségben megnyilvánuló harmónia, egység hangja. Három hangból áll össze:A-U-M hangokból. A szanszkrit nyelvtan szerint, ha az A és az U egymás mellett állnak, akkor Ó lesz belőlük. (A szanszkrit nem ismeri a hosszú ó és a rövid o közötti különbséget, ejtésében minden ó hosszú).
Az „A” a torokban keletkezik,az „U” a vékonyra kerekített száj segítségével a szájüregben jön létre, az „M” ismét torokhang,de az ajkak zárásával keletkezik. Indiai értelmezésben a három hang együttese reprezentálja az összes többi hangot is, hiszen keletkezésük helyét illetően e két végletet jelentik. Ezt a három hangot jószerével még a néma is elő tudja állítani. Az „óm” tehát a lehetséges hangok teljes skáláját önmagában szimbolizálja.
Az „óm” jelképezi az ember három tudatállapotát, az éber, az alvó és mélyalvó tudatot. E három tudatállapot összefoglaló néven pránava, ami az élet fenntartását, az életerő, a prána áramlásának változásaival történő megőrzését jelenti.
Az „óm” hangjai közül az „A” jelképezi az anyag világát,a mikrokozmoszt,amelyet az ember éber tudatával érzékel.
Az „U” az álmok világának, az álomtudatnak jelképe, annak a tudatállapotnak, amelyben az ember csak az álomvilágot érzékeli valóságnak.
Az „M” a mélyalvás tudatállapotának érzékletmentes, tudattalan, ismeretlen, kiürült stádiumát jelképezi.
A három tudatállapotban megjelenő egység alkotja az ember tudati lényegét, hiszen mindhárom tudatállapotot- ciklikusan váltakozva-kell megélnie földi életében ahhoz, hogy viszonylagos belső egészségét fenntarthassa.
Az „A” a teremtés, az „U” a működtetés, és az „M” a pusztítás és megújítás princípiumait szimbolizálja.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás