Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a felsorolás a Héberekhez írt levél 6. fejezetének 1-2. versszakában van leírva. Következőképp hangzik tehát:
1. Holt cselekedetekből való megtérés
2. Istenbe vetett hit
3. mosakodás (eredeti jelentéstartalma keresztségekről szól)
4. Kezek rátevése
5. Halottak feltámadása
6. Örök ítélet
A halott cselekedetekből való megtérést ma csak a megtérés kifejezéssel szoktuk visszaadni. Ennek kezdő lépése az imában; Isten felé fordulás. Azonban a megtérés egy életformát is jelent, melyben a hívő Isten elvárásai szerint él, és a sátánnal, az p királyságával, a démonokkal és a bűnnel teljes körűen felszámolja a kapcsolatot.
Az Istenbe vetett hitnek rengeteg formája van. A Biblia valóban egyik alapköve a hit. Hiszen eleve aki Isten elé járul, annak Ő magának hinnie kell hogy Ő létezik, hogy megjutalmazhassa azokat akik Őt keresik. Beszélhetünk a gyógyulás erejébe vetett hitről, a Szent Szellem földi megjelenésébe, a betöltekezés szükségességébe vetett hitről. Általában elmondható, hogy az Istenhez kapcsolódó dolgokhoz mindenféleképpen hit szükségeltetik.
A keresztségek témakörről mindenképpen kell szót ejtenünk, hiszen az üdvözülésnek, a Mennyek Országába való bejutásnak ez az egyik alapfeltétele: hit, és megkeresztelkedés. Kétféle keresztség létezik: a vízzel, és a Szent Szellemmel való megkeresztelkedés.
A halottak feltámadása alaptétel lényege, hogy Isten az úgynevezett utolsó napon minden, a Földön eddig élt embert fel fog támasztani, úgymond elő fog hozni ítéletre, jókat és gonoszokat egyaránt. A feltámadásnak meghatározott rendben kell majd megtörténnie.
A hatodik az úgynevezett örök ítélet. Ez az a tény ami évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget. Nos, a Biblia világosan kijelenti hogy van a halál után élet, csak a cselekedetek függvényében, a kapott világosság, és az ember szívének belső titka alapján fogja Isten eldönteni, hogy az örök ítéletnél a pokol, vagy a Menny oldalára fogja Isten állítani az embert.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás