Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A keresztvetésről

A keresztvetésről

Az ember ahhoz, hogy mondanivalóját kifejezhesse, kimondott szavain túl számos más kifejező eszközt is használ. Ez így van a vallás terén is. A keresztény ember számára az Istenhez való tartozásnak a kifejezése különféle gesztusokhoz (kézmozdulatok, testtartások) köthető. Ezek közé a gesztusok közé tartozik a keresztvetés, amely egy ősi keresztény liturgikus cselekedet. Viszonylag korán, már az apostolok idején elterjedt, de csak később a kereszténység első századaiban vált ismertté a liturgiában. Keresztvetéskor a kereszt jelét rajzoljuk magunkra, ami saját megváltásunkra, Krisztus keresztáldozatára emlékeztet bennünket. A kellő tisztelettel és áhítattal végzett keresztvetéssel a hívő ember hitvallást tesz a legmélyebb hittitoknak, a Szentháromságos Istennek a titkáról. A keresztvetést az egyes szentháromsági személyek (Atya, Fiú, Szentlélek) neveinek a kimondása kíséri. A római katolikusok először a homlokuk, majd a szív tájékuk, ezután a bal válluk, végül pedig a jobb válluk érintésével végzik a keresztvetést. A keresztvetés a kezdésnek és a befejezésnek is a jele. A kezdő és záró keresztvetés között található a liturgikus cselekmény (szentmise, imádság).

A keresztvetés az egyház által előírt eseteken kívül is elevenen élt a nép körében, melyek mára már szinte kihaló félben vannak. Ha pl. délben megszólalt a harang, vagy templom előtt ment el valaki, akkor egy pillanatra megállt, levette a kalapját, keresztet vetett és úgy haladt tovább. De pl. különféle mezőgazdasági munkák (szántás, aratás) megkezdése előtt is keresztet vetettek az emberek, mintegy az Isten segítségét, áldását kérve munkájukra. Különféle bajok, viharok, villámcsapás idején is gyakoriak voltak a sűrű keresztvetések.
Napjainkban látni, hogy pl. sportolók egy – egy komoly mérkőzés, vagy verseny megkezdése előtt keresztet vetnek magukra, bízva a sikerben. Hogy e cselekedeteik hátterében valójában mi áll nem tudni, döntse el ki – ki saját maga.

A keresztvetés mellett találunk még más vallásos jeleket is. Ilyen pl. az összetett kéz, vagy a homlokra rajzolt kereszt. Ma is vannak még olyan keresztény családok ahol pl. a szülők egy kis keresztet rajzolnak gyermekeik homlokára lefekvés előtt.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás