Kezdőlap / Tudomány / A nyugati civilizáció

A nyugati civilizáció

Kr. u.700 és 800 körül fejlődött ki. A tudósok három alkotó elemét különbözetik meg. Az európai, az észak és a latin- amerikai civilizációt. Egyes vélemények szerint a latin- amerikai civilizáció a nyugati civilizáció alcivilizácója más vélemények szerint önálló civilizációnak kell tekinteni mivel saját identitással, rendelkezik.
Korábban a nyugati civilizáció alatt az európai civilizációt értették, ma már azonban a nyugati kereszténységre utal a kifejezés. Éppen ezért az elnevezés változott, leginkább észak-atlanti vagy euro-amerikai civilizációként szokták emlegetni. Ezt az is indokolja, hogy Amerika, Európa illetve az észak-atlanti térség a térképen megtalálható a Nyugat viszont nem. Ez a különlegessége is egyben, hiszen ez az egyetlen civilizáció, melyet nem egy népről, egy vallásról vagy a földrajzi területről neveztek el, hanem egy égtájjal azonosítottak. Mégis az euró-amerikai vagy európai-amerikai civilizációt egyetemesen Nyugati civilizációként szokták használni.
Ugyanúgy rendelkezik sajátosságokkal, mint más civilizációk (kínai, japán, hindu, iszlám, ortodox, zsidó). Ezek a következők: képviseleti testületek létrejötte, a jog uralma, társadalmi pluralizmus megléte, szellemi és világi tekintély elválasztása, individualizmus.
A nyugati civilizáció alapjait a keresztény és a zsidó vallás képezi. A vallás középpontjában a megváltó, a názáreti Jézus áll. Nagy jelentőséget tulajdonít a Bibliának és a Jézus által meghatározott szentségeknek. A kereszténység a római és görög birodalmakban valamint Észak- Nyugat Európában terjedt el leginkább. A civilizációra a kereszténység mellett nagy hatást gyakorolt még a judaizmus, vagyis a zsidó vallás.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás