Kezdőlap / Tudomány / A járványtan (epidemiológia)

A járványtan (epidemiológia)

A járványfolyamat törvényszerűségeivel, a betegségek és járványok keletkezésével, terjedésével és megszűnésével foglalkozó tudomány. Kutatja azokat az okokat, amelyek betegségek keletkezéséhez vezetnek és vizsgálja mindazokat a körülményeket, amelyek azok terjedését, fennmaradását elősegítik, illetve befolyásolják. Feladata az is, hogy e törvényszerűségek feltárása alapján eljárásokat dolgozzon ki az egyes fertőző betegségek megfékezésére, megelőzésére, illetőleg felszámolására.
Az ember állandó kölcsönhatásban él környezetével, amely szüntelen hatást gyakorolhat a fertőzést okozó mikroorganizmusokra, a fertőzés terjedési lehetőségeire, az emberellenálló képességére. Ezért a járványfolyamat, továbbá a fertőző betegségek sajátosságainak megismeréséhez és az ellenük való küzdelem eredményes végrehajtásához nem elég a fertőzött emberi szervezetben lezajló kórfolyamatok ismerete, hanem ismerni kell azokat az emberi szervezeten kívüli, – természeti és társadalmi – tényezőket is, amelyek a járványfolyamatra hathatnak.
A járványfolyamatra ható tényezők sokrétűsége miatt szoros a kapcsolat a járványtan és számos más tudományág között.
Mikrobiológiai kutatásokkal tisztázzák a fertőző betegségek kórokozóit, ellenállásukat a külvilágban, érzékenységüket különböző gyógyszerekre stb. A fertőző betegségek diagnosztizálásában is nélkülözhetetlenek a mikrobiológiai vizsgálatok.
Nem választható el a járványügyi munka a klinikai tudományágaktól. A betegségek korai felismerése teszi lehetővé, hogy megtegyék mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel a továbbterjedés megakadályozható, így a helyes gyógykezelés csökkenti azoknak a betegeknek a számát, akik a klinikai gyógyulás után még fertőzőképesek maradnak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás