Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A titkos “senzar” nyelv

A titkos “senzar” nyelv

A nagy matematikusok és kabbalisták röviddel ezelőtti felfedezései kétségkívül bebizonyítják, hogy minden valláselmélet, a legrégebbiektől egészen a legújabbakig, nemcsak közös forrásból fakad, hanem egy közös, egyetemes ezoterikus vagy misztérium-nyelvből származik a nagy archaikus rendszer, amelyet az emberiség előtörténetétől kezdve a szent bölcsességek tudományának tekintettek, amely jelen van, és felfedezhető minden régi és új vallásban, már kezdettől fogva egyfajta egyetemes nyelvet használt. Ez volt a főpapok nyelve hét dialektusban, amelyből minden egyes dialektus a természet hét misztériumának az egyikére vonatkozott, és mindegyik saját jelképrendszerrel rendelkezett…” A misztériumok nyelvének számtalan árnyalatából alakultak ki a különböző dogmák és szertartások az egyházi exoterikus rítusokban. Ugyanezt a nyelvet jelképezik a keresztény egyház tanai is, mint a hét oltáriszentség, a Szentháromság, a keresztre feszítés, a feltámadás, a hét halálos bűn és a hét erény.
Egyetlen mitológiai történet, vagy egy nép hagyományának egyetlen eseménye sem puszta kitalálás; valamennyi valós, történelmi maggal rendelkezik. De egyetlen egyiptomi papiruszt, egyetlen indiai „ollát”, egyetlen asszír agyagtáblát vagy héber írástekercset sem szabadna soha szó szerint olvasni és értelmezni.
Még egy hasonlat is,egy szóban megfogalmazott jelkép.
Minden nép vallási és ezoterikus története jelképekbe ágyazódik, mert azokat sohasem fogalmazták meg szó szerint. A korai emberfajok minden gondolatukat és érzésüket, minden tudásukat és felismerésüket hasonlatokba és példabeszédekbe öltöztették.
Az „Ízisz fátyla lehull” című könyv egy régi könyv említésével kezdődik. Erre a könyvre vezethető vissza nemcsak valamennyi ma ismert könyv, hanem a legrégibb írások is, mint például az a könyv, amelyet a héber kabbalisták Ábrahám pátriárkának tulajdonítanak, de éppúgy Kína ősi bibliája, a Shu-king”, az egyiptomi Thoth-Hermész szent könyvei, az indiai Puránák, a káldeus „Számok könyve”, vagy akár a „Pentateuch”…” Mind, mind erre az őskönyvre utalnak vissza.
A hagyományok szerint ezt a könyvet a papok titkos, „senzar” nyelvén írták, azoknak a lényeknek a szavai alapján, akik mindezt lediktálták a Fény Fiainak Közép-Ázsiában, a mi ötödik fajunk történetének a kezdetén. Mert voltak olyan idők, amikor minden nemzet minden beavatottja ismerte a „senzar” nyelvet, amelyet a toltékok elődei éppen olyan könnyen megértettek, mint az elsüllyedt Atlantisz lakói, aki ezt a nyelvet a harmadik faj bölcseitől vették át.”

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás