Kezdőlap / Kommunikáció / A tömegkommunikáció

A tömegkommunikáció

Mint ismeretes az interperszonális kommunikáció minden kommunikációs forma alapja. A közvetlen emberi kommunikációt olyan alapvető információcsereként határozzuk meg, melyben a felek kölcsönösen részt vesznek, így működik az állandó visszacsatolás. A tömegkommunikációban nincs közvetlen visszacsatolás, nincs közvetlen kapcsolat a résztvevők között. Például a művészek nem kapnak fizikailag érzékelhető válaszokat a közönségtől, számukra az egyetlen kommunikációs forma a nézőkkel a néhai szemkontaktus, vagy az előadás végén a taps.
A címzetteket kulturális-műveltségi blokkokba, társadalmi, generációs csoportokba sorolva próbálják megszólítani. A tömegkommunikáció eszközei által létrehozott médiaszövegek lényegileg abban térnek el az interperszonális információtól, hogy ez utóbbi a közlés pillanatában véget ér, még a média termékei megmaradnak.
A tömegkommunikációt a következő funkciók alkotják:
Elsősorban a tájékoztatás, ide tartoznak a hírek, adatok, képek és tények összegyűjtése, feldolgozása, valamint megőrzése.
Második funkciója a vita-eszmecsere, melynek fontos szerepe a meggyőzéshez szükséges adatok összegyűjtése, nyilvánosságra hozatala, valamint cseréje.
Bármily meglepő idetartozik a szocializáció is, ugyanis az egyes normák, értékek és ismeretek létrejöttében, az egyén világképének kialakításában fontos szerepet tölt be.
Negyedik funkcióként működik a kultúra és oktatás, mely a kulturális és művészeti ismeretek terjesztésében játszik fontos szerepet. Ezáltal formálódik az ember ízlése, valamint ismeretei széles körben bővülnek.
A tömegkommunikáció ötödik funkciója mi más lenne, mint a szórakoztatás. Így játékok, szórakoztató- és művészeti műsorok közvetítése, na és a férfiak nagy örömére a sporttudósítások

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szavakon túl

Egy fontos szavakon túli közlésmód a hangokkal, hangnemmel, hangsúllyal történő kifejezés. Ez lehet a beszéd …

Hozzászólás