Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A védikus vallás és a Dzsainizmus

A védikus vallás és a Dzsainizmus

A védikus vallás Kr. e. 1500 – 900
Védikus vallás alatt az árja bevándorlók indiai vallását értik, amely a négy Véda (szanszkrit szó, jelentése: tudás) alapján alakult ki.
A védikus társadalmi rendszerben a bevándorolt, világos bőrű árja hódítók és az alávetett, sötét bőrű őslakosság közötti ellentét a kasztrendszerben jut kifejezésre, amely szerint az embereket négy csoportban osztották. Az árják alkották a harcosok, a tanító papok (brahmanok) és a polgárok kasztját, a tulajdonnal nem bíró, napszámos színes őslakosok pedig a legalsó kasztba tartoztak.
Megkezdődik az emberiség ötödik, árja fajának a kialakulása, és egy új embertípus jön létre. A „Védák” az árja indiaiak legősibb szövegeinek az összefoglaló elnevezése. A Védákat inspirált és „látó” bölcsek hagyták hátra, és ezek a szövegek a kozmikus tudás nagyhatású bizonyítékai. A Védákat szanszkrit nyelven írták, ami India legősibb árja nyelve.A védikus vallás alkotta az utána következő brahmanizmus és a későbbi hinduizmus alapját.

A Dzsainizmus
Dzsainizmus Alapítója: Mahavira, Kr. e. 539
Mahavira (szanszkrit szó, jelentése: nagy hős) Sziddhartha fiaként a katonáskodó nemesség kasztjában született. 28 évesen elhagyta feleségét és lányát, hogy a meztelen aszkéták vándorló életmódját folytassa. Miután 30 éves korában teljesen megvilágosodott, Jina (szanszkrit szó, jelentése: győztes), azaz a világ legyőzője lesz a neve. A tanítványaival 42 éven át vándorol prófétaként az országban.
A Kr. u. 1. század végén a dzsainista közösségben vita alakul ki a szerzetesek életmódjáról, és a dzsainizmus két irányzatra szakad. A konzervatív, alapítójuk példáját követve teljesen meztelenül élő dzsainisták neve „digambaras” (szanszkrit szó, jelentése: levegőbe öltözöttek), a másik nagy irányzat szerzeteseinek az elnevezése pedig „shvetambaras” (szanszkrit szó, jelentése: fehérbe öltözöttek).
A dzsainizmus szerint csak a szigorú aszkézis, mindenekelőtt a böjt és az éhhalál érvénytelenítheti az újjászületés törvényét. A dzsainizmus öt parancsolata: az élet óvása, az őszinteség, az idegen tulajdon tisztelete, a szexuális önmegtartóztatás és a vagyontalanság.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás