Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A babiloni és az izraelita vallás

A babiloni és az izraelita vallás

Elő-Ázsia A babiloni vallás Kr. e. 1894 – 539
A babilóniaiak birodalma, amely az alsó Eufrátesz és a Tigris közötti alföldön terül el, híres a termékenységéről. A babiloni vallás a sémi, a mezopotámiai és az elő-ázsiai nép vallása.
A babilóniaiak a kozmikus hármasságot tisztelik, amely három területre osztja a világmindenséget; ezek az ég, a levegő és a föld, valamint a vizek területe. A templomaik építési módja is megfelel a három részre osztott világképüknek: A templom
részei az előtér egy vízzel telt medencével, a templom épülete és a cikkurat, a templomtorony, amelyre a torony falai mentén, spirálformában lehet feljutni. A cikkurat egy köldökzsinórt jelképez, amely összeköti az eget és a földet. Egy ilyen lépcsőzetes torony magassága a 91 métert is elérte. Bábel tornya is egy ilyen cikkurat volt.
Kr. e. 605-re Babilon világvárossá válik, de a perzsák már Kr. e. 539-ben elfoglalják a babiloni birodalmat.

Az izraelita vallás Mózesre visszavezetve, Kr. e. 1250
Az izraeliták az Izrael nevű szakrális törzsszövetség tagjai. Izraelt a törzs ősatyjának, Jákobnak a 12 fia személyesíti meg, és ez a vallás is a sémi és elő-ázsiai vallások közé tartozik.
Mózes egyiptomi származású. Miután Jahve kiválasztja és égő csipkebokor alakjában megszólítja, Mózes az izraeli nép prófétája lesz. Nomád vándorlásuk során a sivatagon át elérnek Sinai hegyéhez, ahol a kiválasztott nép megkapja a Jahve kinyilatkoztatásait tartalmazó törvénytáblát. Ez a Tízparancsolatot tartalmazó törvénytábla, amelyet a Frigyládában őriznek, egyben az izraelita vallás legfontosabb alapja.
Amikor a nép negyvenévi vándorlás után eléri az ígéret Földjének, Kánaánnak a határát, a 120 éves Mózes ideje lejár. Az izraelita törzsek Kr. e. 1200 körül Józsua vezetésével Palesztinába vonulnak. Dávid király (Kr, e. 1006-966) egyesíti Júdeát és Izraelt, és Jeruzsálem politikai, illetve szakrális központtá válik. Salamon halála után a birodalom Kr. e. 925-ben összeomlik, és délen kialakul Júdea, északon pedig Izrael.
Kr. e. 587-ben azonban a babilóniai király elfoglalja és lerombolja Jeruzsálemet, és Babilóniába deportálja a nép vezető rétegét.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás