Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A zsidó vallásból kialakuló kereszténység

A zsidó vallásból kialakuló kereszténység

A zsidó vallás Kr. e. 538, a zsidók visszatérése a babiloni száműzetésből.
A zsidó vallás korszaka vallástörténeti szemszögből csak Kr. u. 587-ben, a babilóniai száműzetés időszakában kezdődik, és ez az izraelita-zsidó történelem második fejlődési szakasza is egyben.
A következő időszak folyamán sokféle vallási mozgalom és irányzat alakul ki, de az ortodox zsidó számára továbbra is csak két írás marad mérvadó: a Tóra, amely Jahve szóbeli kinyilatkoztatásait tartalmazza, valamint a megváltoztathatatlannak tartott Talmud, amely Istennek a Tórával egy időben átadott, szóban továbbörökített kinyilatkoztatásainak a leírása.

A kereszténység
A Názáreti Jézusra visszavezetve, Kr. e. 4 – Kr. u. 30.
A zsidó vallásból kialakuló kereszténység az elő-ázsiai vallások közé tartozik, és a hittételei alapvetően azonosak a mózesi törvényekkel.
Jézus (héber nevén Jézsua vagy Józsua) hatalmas bölcs, és a kora titkos tanainak beavatottja volt. Családja az esszénusok csoportjához tartozott. Az esszénusok (arámi szó, jelentése: a tiszták, a jánborak) Kr, e. 150-ben ellenállást fejtenek ki a zsidó vallás fokozódó maradiságával szemben, az igazságosságról prédikálnak, és tanító, gyógyító tevékenységet folytatva vándorolnak az országban. A Holt-tenger északnyugati partján a közösség központi kolostort épített a fiatal fiúk kiképzésére és a csoport nőtlen tagjai számára. E falak között tanulja meg a fiatal Józsua is az örök bölcsesség régi tanainak az alapgondolatait.
Az esszénusok mindennapi életének a középpontjában két rítus állt: a bűnbocsánatot jelentő rituális mosdás, valamint a közös étkezések. Az étkezés szertartása erősen szakrális jellegű, és kenyérből és gyümölcsléből áll. Az étkezők eközben különleges öltözéket viselnek, és szigorú hierarchikus rend szerint foglalják el az ülőhelyeiket. A közösségnek ezek a mindennapi és rituális szokásai később bevonultak a keresztény vallásgyakorlás rítusai közé is.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás