Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A beavatás ösvénye

A beavatás ösvénye

Ha a mag meg nem hal, nem nyílhat ki a virág, ha a virág meg nem hal, nem fejlődhet ki a mag.

A beavatás ösvénye az álom és a halál ciklusaiban is megis­métlődhet és továbbfejlődhet. Alvás közben ugyanis bizonyos értelemben „meghal” a test, ám az ezüstfonál összeköttetésben marad a testtel. De ha a lelket nem töltik el az anyagi vágyak, egyfajta természetes nyugalom következik, és a felszabadult lélek az alvás rövid óráiban is magasabb birodalmakba emel­kedhet fel. Ezek az utazások, ha nem is jutnak el az értelemig, ám az ismételt benyomások tudattalan ösztönző erőként mű­ködhetnek.
A halál ugyanolyan folyamatot vált ki, mint az alvás, csak ezúttal az elszakadás teljes mértékben végbemegy. A lélek vég­érvényesen maga mögött hagyja a testet, és belép a megtisztu­lás szféráiba. Az egyes síkokon rövidebb vagy hosszabb időt fog eltölteni attól függően, hogy milyen erős vonzerővel tud egy sík még magánál tartani valakit. Mert csak az egyes síkok vonzere­jétől való szabaddá válás, és a már kifejlődött készség a hátra­hagyásra teszi lehetővé a továbblépést a következő síkra. Ezért volt a beavatás régi ösvényeinek a legfontosabb tartalma, hogy ezeket a lépéseket még a földi élet során tudatosan gyakorolják.

Mert az alvás tudattalanul megélt,
befejezetlen halál,
a halál pedig tudattalanul megélt,
befejezett alvás;
csak a beavatás útja vezet el
az öntudatos alváshoz mint halálhoz,
miközben a spirituális lélek tudatosan szabadul fel.

Aki azonban csak felületesen foglalkozik a mindennapi éle­ten túlmutató kérdésekkel, sohasem fogja igazán érzékelni a mélyebb dolgok vonzerejét. Aki azonban már elkezdett intu­itívan is gondolkodni és érezni, ellenállhatatlanul vonzódni fog a Régi Bölcsesség tanához. Viszont az, hogy ezáltal már a beavatás közelségbe kerülhetett, könnyen csalóka képnek bi­zonyulhat.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás