Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A természettudomány fellendülése

A természettudomány fellendülése

Fennmaradt egy babiloni legenda, amely a misztériumok egyik tanára utal:

„Istár leszáll az Alvilágba, eljut Hádész kapujáig, és ott áll tel­jes királynői pompájában. Az ősi törvény azonban azt követeli meg, hogy senki sem léphet be az Alvilág rettegett területére, aki nem vetette le a ruháit és az ékszereit.
Ezért minden egyes, soron következő kapunál, amelyen Istárnak át kell haladnia, az őr elveszi tőle egy-egy ruhadarabját vagy ékszerét: először a koronáját, aztán a fülbevalóit, a nyak­láncát, a melldíszeit, majd az ékkövekkel kirakott övét, a kar- és bokapereceit, végül pedig az ágyékkötőjét is.
Istár szabadon és tisztán lép be az országba, ahonnan nincs visszatérés, és ahol a nővére, Ereshkigal uralkodik. A féltékeny Ereshkigal hatvan betegséggel sújtja Istárt. Miután Istár kiáll­ta az alacsonyabb világnak ezeket a próbáit, elindul visszafelé a hét kapun át fordított sorrendben, mint ideérkezésekor, és sorra felveszi megint a leereszkedéskor letett ruhadarabjait és ékszereit. Végül Istárt, a fény birodalmába való visszatérése­kor megkoronázzák a hetedik ékszerrel – a spirituális ragyo­gás koronájával.”
II. Theodoziusz császár uralkodása alatt, Kr. u. 450-ben a Ró­mai Birodalom egész területéről (annak idején ide tartozott Ma­cedónia, Kréta, Szíria és Egyiptom is) száműzik a császár által „pogányságnak” nevezett misztériumiskolákat. Kr. u. 529-ben Jusztiniánusz császár bezáratta az utolsó athéni filozófiai isko­lát, a Platón által alapított akadémiát is. Mindent üldöztek és el­nyomtak, ami nem volt keresztény.
Az átalakulásnak ebben az időszakában soha nem látott fel­lendülést értek meg a természettudományok, így a geometria, a csillagászat, a földrajz és a matematika, miközben a filozófia és az ismeretelmélet elkülönült iskolát alkotott. A filozófia azon­ban most már csak életbölcsességeket akar tanítani, és a filozó­fus lélekgyógyásszá válik. Ez a szerencsétlen kettészakadás vi­szont egészen napjainkig két táborra szakította a tudományt, és mindmáig hatalmas akadályt jelent az emberiség fejlődésének az útján.
De talán a misztériumiskolák bezárásának a valódi oka a ta­gok belső gyengesége is volt, a természetnek ez az elkerülhetet­len folyamata és körforgása, amelynek következtében minden végighalad a megszületés, a növekedés, az érés és az elmúlás időszakain. A misztériumok az évszázadok folyamán elveszí­tették a szentségüket. Számtalan tagot nem a belső fejlettségük révén, hanem világi okokból vettek fel a közösségbe. A szent szertartások felületes szolgálattá váltak. Megerősödtek a dog­mák, növekedett a papság száma, a valóság szelleme csökkent, és egyre inkább visszahúzódott a „fény”.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás