Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A Halak és a Vízöntő korszakai

A Halak és a Vízöntő korszakai

Ma azt éljük meg, hogy egy új időszak kezd kibontakozni, és egy új, kozmikus ciklus kezdődik. Ez a tény egy csillagászati törvényszerűség is, amelynek az alapja a Naprendszerünk mozgása, amely áthalad az Állatöv csillagképein. Mert Napunk körülbelül minden 2150. évben egy új állatövi jeggyel kerül kapcsolatba, azzal, amelyen éppen áthalad, és ezért ezt az időszakot erről a csillagképről is nevezik el.
Az elmúlt 2000 évben Napunk a Halak csillagképpel állt kapcsolatban, és mi a Halak korszakában éltünk. Ezt az időszakot, amelynek az üzenetei a megújulásra vonatkoztak, 2000 évvel ezelőtt Jézus vezette be. Jézus legközelebbi tanítványai azt is tudták, hogy jézus missziójának a valódi lényege abban állt, hogy bevezesse a Halak korszakát, megelevenítse az ehhez tartozó ideákat és energiákat, és elkísérje az embereket abba a civilizációba, amely most a vége felé halad. Mert jelenleg a Halak civilizációjának a végén élünk, egy meglehetősen nehéz, átmeneti időszakban, amelyben a Halak és a Vízöntő korszakainak az egymástól nagyon is eltérő energiái találkoznak.
Ha visszanézünk, az emberiség két nagy képességet köszönhet a Halak energiájának:
Az egyik az egyéniség, az individualitás kialakulása, hisz az elmúlt 2000 évben csordaemberből önálló, erős egyéniséggé fejlődtünk, ami hatalmas evolúciós lépést jelent. Mert egyéniség nélkül, amely a lélek valódi lénye, nem tud megvalósulni a belső sajátosság.
A másik az idealizmus, azaz a képesség arra, hogy átadjuk magunkat egy eszménynek. De az odaadásnak és az idealizmusnak a főként érzelmi formái még messze nem teszik lehetővé, hogy a felismert eszményeket meg is valósíthassuk a fizikai síkon. Mint például a testvériség értékeit, amelyek már több évszázada az emberiség nagy eszményei közé tartoznak, mégis mindmáig még sehol a világon nem sikerült a megvalósításuk.
De a Halak energiái nagy szakadékokat is teremtettek az emberiségen belül, mert túlhangsúlyozódott az individualitás. Az idealizmusunk túlságosan szűk és önző lett, és a saját eszményeink fanatikus követőivé váltunk. Ezekből az eszményekből alakult ki minden „-izmus” is, mint a fasizmus, a kommunizmus, a kapitalizmus, és a túlhangsúlyozott nacionalizmus. Mindenki azt hiszi, hogy az ő eszménye Isten ajándéka, amely túlmutat minden más eszményen.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás