Kezdőlap / Kommunikáció / A hírközlés fejlődése

A hírközlés fejlődése

A társadalmi változás változó nyilvánosságot hozott a hírközlésben, ez szorosan kapcsolódott az európai polgári modernizációhoz. Ebben a folyamatban a társadalom egysége teljesen megbomlott, ez vezetett a kommunikáció megújulásához, így a hagyományos kapcsolatok megnehezültek, új hálózatot kellett felépíteni. Ennek legalkalmasabb eszköze a sajtó volt, hiszen kapcsolatot teremtett a gazdasági szereplők között, a politikában a polgárok és a hatalom között. Az első nyomtatott hírlevelek megrendelői természetesen a elit volt, akik a távolabbi piacok árviszonyai iránt érdeklődtek. Ebből fakadóan később a politikával kapcsolatos kérdések is hírértékűvé váltak, ez azonban már inkább a középosztály érdeklődési körének középpontjában állt. A kommunikáció átalakulásába fontos szerepet játszott az a tény, hogy megváltoztak a politizálás feltételei, a feudalizmus felbomlott, a polgárok irodalmi társaságokban cseréltek eszmét, később azonban ezek keretek közé szorultak. A forradalom eszméi áthatották az egész társadalmat és politikát, így ezek a modern nyilvánosság keretei között újból egymásra találtak. Ezáltal intenzív kapcsolat épült fel, hiszen a polgároknak megbízható információkra volt szükségük. Mindeközben a nyomtatás technikai feltételei is fejlődésnek indultak, 1810-től gőzzel hajtott nyomdagépeket alkalmaztak, melynek segítségével a sajtótermékek példány száma is jelentősen megemelkedett. A hírközlés szerepét sokáig a posta töltötte be, az általuk alkalmazott módszerekkel juttatták el az információkat a rendeltetési helyükre. A francia forradalom idején került először alkalmazásba a látáson alapuló Chappe-féle távíró, melynek lefedettsége 5000 km volt, ezt váltotta az elektromos távíró. Morse ötletes rendszere tette lehetővé, hogy felgyorsuljon az információáramlás. A XX. Századra a sajtó tömegkommunikációs eszközzé vált. Nagyon fontos és pozitív attitűdje, hogy ezáltal az emberekhez eszméket, ideológiákat lehet eljuttatni.

.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szavakon túl

Egy fontos szavakon túli közlésmód a hangokkal, hangnemmel, hangsúllyal történő kifejezés. Ez lehet a beszéd …

Hozzászólás