Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A két nagy tanító, Buddha és Krisztus

A két nagy tanító, Buddha és Krisztus

A két nagy tanító, Buddha és Krisztus közötti időszakban több tanító is színre lépett, akik még részletesebben bemutatták a már jelen levő tudást, mint például Sankaracharya és Sri Krisna is, a Bhagavad Gita tanítója, akit sokan Krisztus egy korábbi inkarnációjának tartanak.
És amikor megérett rá az idő, Krisztus Jézuson keresztül két nagy igazságot hirdetett a világnak: egyrészt az emberi lélek létezésének a tényét, másrészt pedig, hogy minden ember Isten fia, ugyanabban az értelemben, mint ő.
Krisztus kettős értelemben is avatár. Több mint kétezer évvel ezelőtt nemcsak egy új időszak alapgondolatát adta meg, hanem emellett titokzatos és felfoghatatlan módon megtestesített egy isteni igazságot, a szeretet valóságát. Ő volt az első, aki feltárta az emberek előtt Isten valódi természetét, és azt, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akikben az apjuk tükröződik vissza.
De egy avatár jövetelét csakis a teljes emberiség közös vágya, ugyanannak a szándéknak az összpontosulása válthatja ki.
Korunkban az avatárok a második isteni sugárnak, a szeretet és a bölcsesség sugarának a képviselői. Az avatár ezért megmentő, felépítő és megtartó is egyben. Korunk embere nem fejlett még olyan mértékben, hogy elviselhetné egy olyan avatárnak a hatalmas, változásokat kiváltó impulzusát, akiben az első sugár, az akarat nyilvánul meg. Mert az, ami az avatárokat a Földre való jövetelre készteti, mindig szorosan összefügg a mi szükségleteinkkel, és mindig válasz a segélykérésünkre. Az embereknek még nagyon sok szeretetre és megértésre van szükségük ahhoz, hogy szembenézhessenek a legbelsőbb, isteni természetükkel. Kétezer évvel ezelőtt is különösen nagy volt ez a hiány, mielőtt Krisztus, a szeretet avatárja, Jézuson keresztül árasztotta az energiáit, és egymás szeretetének a parancsolatát hirdette.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás