Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A Kis Misztériumok

A Kis Misztériumok

A Kis Misztériumokba való beavatás tulajdonképpen az előkészületet jelenti a nagyobb misztériumokhoz, és tartalmazza a megtisztulás és az iskolázás különböző lépcsőfokait, mint az intellektuális és a spirituális érzékelés gyakorlását. A hét lehetséges lépcsőfok közül az első három tartozik az előkészítő iskolázáshoz. A negyedik lépcsőfok, a negyedik beavatás döntő fontosságú fordulópontot jelent, mert ez az első valódi próba, amely önmagunk megismerésének a tényleges megtapasztalását jelenti. Ha a jelölt sikerrel tette le ezt a negyedik vizsgát, akkor még szigorúbb iskolázásba és tisztulásba kezd, hogy az ötödik, a hatodik és a hetedik lépcsőfokra is ráirányíthassa a mind szilárdabbá váló akaratát. A Kis Misztériumok vizsgái viszonylag egyszerűek, de amint a jelölt bizonyságot tett a komolyságáról és a képességeiről, és kiállta az első próbákat, a gyakorlatok nehezebbé válnak, a jelölt természete keményebb kihívásokkal szembesül, és a karma „keze” mind szigorúbban, és egyre gyorsabban válaszol minden hibára.
A régi időkben mélyen tisztelték és nagyon magas szintűnek tartották a misztériumokat, és a misztériumiskolába való belépés előkészítése a legnagyobb ajándéknak számított, amit egy apa a fiának adhatott. A fiúkat hétéves korukban vették fel, hogy mind a szívüket, mind az értelmüket iskolázhassák, hogy így felnőtt korukra megértő és segítő hatással tudjanak lenni embertársaikra. Akik továbbképezték magukat, a misztériumok jövendő tanárai lettek. Néhányan azt is a kötelességüknek tekintették, hogy szobrok, színek, zene vagy versek formájában szépséget vigyenek az emberek életébe. Az antik kornak ezeket a beavatott bölcseit mindenki ismerte, hiszen ők voltak az egyes országok csodált filozófusai, államférfijai, művészei és zenészei.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás