A kormány

A kormány a felelős az országgyűlés által hozott törvények végrehajtásáért, mely tevékenységét a törvények felhatalmazása alapján, azok keretei között végezheti. A kormány miniszterekből és miniszterelnökből áll. A miniszterelnököt a köztársasági elnökjavaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választják meg, míg a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti is fel. Az országgyűlési képviselői megbízatás nem feltétele a kormány tagságnak, így lehetőség van arra is, hogy külső szakértőket vonjanak be a kormányba.
Az Országgyűlés a kormány megbízatását vissza is vonhatja, az úgynevezett konstruktív bizalmatlansági indítvány segítségével. Ennek lényege, hogy a képviselők azzal egyidejűleg, hogy visszahívják a kormányt meg kell, hogy szavazzák az új miniszterelnök személyét is.
A kormány programjáról az Országgyűlés dönt, valamint a Kormány köteles az országgyűlésnek beszámolni rendszeresen a működéséről.a kormány tagjai részt vesznek az Országgyűlés ülésein, hozzájuk kérdés és interpelláció intézhető.
Az országgyűlés dönt a kormány javaslatára a minisztériumok tagozódásáról. A minisztériumot a miniszter vezeti, helyettese a politikai államtitkár. A minisztérium szakmai működéséért a közigazgatási államtitkár felel.
A kormány néhány faladata. A felsorolás nem taxatív, ezeken kívül számos más feladatot el kell látnia.
– Országgyűlés által alkotott törvények végrehajtása
– Külpolitika meghatározása
– Fegyveres erők irányítása
– Mindazon feladatok ellátása, melyet törvény a hatáskörébe utal.

Hozzászólás