Kezdőlap / Oktatás

Oktatás

Továbbtanulás, de hol?

Továbbtanulás: az örök dilemma, amin jó, ha nem az utolsó pillanatban kezdünk el gondolkodni. Mikor a jövőnkről döntünk, először arra a sokat hallott, mégis alapvető kérdésre kell tudnunk válaszolni: mik akarunk lenni, ha felnövünk? Könnyű annak, akinek határozott elképzelései vannak a céljairól, a terveiről. Ha tudja, hogy orvos, mérnök, tanár, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Latin nyelv

A latin az indoeurópai nyelvek családjába tartozik. Eredetileg Itáliának csak egy részén, Latiumban és Rómában használták; a félsziget más tájain élő egyéb italikus törzsek a saját nyelvvel rendelkeztek. A latinhoz legközelebbi nyelvek az umber, a venét, a szabin, és az oszk. Mivel Róma közelében esztruszkok is éltek, az is jelentős …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az Európai Unió létrejötte

Az Európai Szén- és Acél közösséget a II. világháborút követően Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, az NSZK és Luxemburg hozta létre 1951-ben. a cél a tagállamok közötti szén- és acél forgalom szabályozása volt, annak érdekében, hogy elkerüljenek egy újabb háborút Németország és Franciaország között. Ezen hat tagállam 1957-ben hozta létre az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tanulók jogai és kötelezettségei

A tanulók jogai A tanuló egyik legfontosabb joga, hogy tiszteletben kell tartani az emberi méltóságát, személyiségét. Tilos a tanulóval szemben fizikai és lelki erőszakot alkalmazni, tilos a fenyítés, megalázó, embertelen bánásmód. A tanulót megilleti az önrendelkezési jog, családi és magánélethez való jog, a cselekvési szabadság és a személyiségének szabad kibontakozáshoz …

Érdekel a cikk folytatása? »

A pedagógusok jogai és kötelezettségei

A közoktatási törvény alapján pedagógusokat az alábbi jogok illetik meg: – Emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása – Személyének megbecsülése – A tanítási módszerek, a tananyag, az alkalmazott tankönyvek, ruházat és más felszerelés meghatározása – Oktatói tevékenységének elismerése – A munkáját saját értékrendje szerint végezheti, de ennek elfogadására nem kényszerítheti …

Érdekel a cikk folytatása? »

A kormány

A kormány a felelős az országgyűlés által hozott törvények végrehajtásáért, mely tevékenységét a törvények felhatalmazása alapján, azok keretei között végezheti. A kormány miniszterekből és miniszterelnökből áll. A miniszterelnököt a köztársasági elnökjavaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választják meg, míg a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és …

Érdekel a cikk folytatása? »

A köztársasági elnök

Magyarországon 1989-ben szűnt meg a korábban létező Magyar népköztársaság elnöki Tanácsa, amely tulajdonképpen úgynevezett kollektív államfői intézmény volt. Helyette az országgyűlés által választott egyszemélyi köztársasági elnöki intézmény jött létre. Minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévért a választás napjával betöltötte köztársasági elnök lehet. Az országgyűlés választja öt évre, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Esély, egyben lehetőség

Az Európai Unió kiemelten támogatja az “egész életen át tartó tanulás” elvét és programjait. A cél az, hogy a munkavállalók, álláskeresők versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon, igazodjanak az itt végbemenő rohamos változásokhoz. Mára a munkaerőpiacon számos felnőttképző intézmény vetette meg a lábát, ez is jelzi, hogy a felnőttképzésre igen nagy az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fegyelmezetlen viselkedés az iskolában

A fegyelmezetlen viselkedés az iskolában A fegyelmezetlen viselkedés normaszegést jelent. Ez, milyenség és mód tekintetében, változatosan nyilvánulhat meg. (Pl: otthon hagyott felszerelés, evés, beszélgetés…) Az iskolai értékrendet, egyrészt a pedagógusok közvetítik, másrészt a családból származik, harmadrészt az iskola felettes szerveitől ered, különböző eljárások, elvárások, és szabályzatok formájában. A fegyelmezéssel kapcsolatos …

Érdekel a cikk folytatása? »

Idegen nyelv tanulás motivációja az iskolában

Idegen nyelv tanulás motivációja az iskolában Az idegen nyelv tanulást, napjainkban alapvetően befolyásolják, a megnövekedett társadalmi igények, az érdekeltek kedvező hozzáállása, motivációja, továbbá a mind szélesebb körben elterjedő kommunikatív nyelvtanítási eljárások. Különösen az angol nyelv iránt nőtt meg az érdeklődés, mivel ez a mindennapi életben is egyre inkább jelen van …

Érdekel a cikk folytatása? »