Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A kreativitás fogalma

A kreativitás fogalma

Amikor a gondolkodó ember elkezdi a saját felelőssége tudatában használni a gondolatait és az energiáit, a lélek kreativitása az élet minden síkján visszatükröződik. Mert az élet fonala a szívben gyökerezik, a tudat fonala pedig a fejben, és ha mindkettő összeköttetésbe kerül a lélekkel, létrejön a kreativitás képessége. Akkor a fej, a szív és a torokközpont együttesen alkotja azokat a központokat, amelyek felveszik a lélek energiáját, és ami elkerülhetetlenül a személyiség egyre erősebb kreativitásához vezet. Akár képeket festünk, akár gyermekeket nevelünk, betegeket gyógyítunk, egy új politikai eszményképet képviselünk vagy jobb gazdasági formákat alakítunk ki, ez a kreativitás mindig a világ szolgálatát fogja jelenteni. Mert az, ami a lélekből indul – mind a kreativitás, mind a szolgálat -, az akaratnak és a szeretetnek egy alapvető élet-megnyilvánulása.

A két életfonal, az antahkarana, vagyis a tudatfonala, amely a lélekből ered és a fejben gyökerezik, illetve a sutratma, amely a szellemből ered és a szívben gyökerezik, a szeretet és a tudás energiáit közvetítik, amely a kreativitásban nyilvánul meg.

Egy tanítvány, egy valóban kereső ember, egyszer a saját kezébe fogja venni az életét, és mindent a saját döntése szerint fog tenni. Mert egyszer – a saját döntése és felelőssége alapján – kell megtalálnia »a visszatérés ösvényét”, kell felépítenie az antahkaranát, és lépésről lépésre meg kell birkóznia a visszafelé vezető úttal. Akár a vallásos hit útját, akár a tudás okkult útját választja is, mindig a kreativitása révén fog az élettel találkozni.
A kreativitás nem más, mint az isteni teremtő erő megnyilvánulása, a lélek legfontosabb célkitűzése.
Jogos azonban a kérdés: „Mit érhet el az egyén?” A válasz erre a kérdésre így hangozhat: A gondolkodás erejét használhatja, és gondolati áramlatokat áraszthat a világba. Gondolatformákat, amelyek alapvető változásokat tudnak előidézni az emberek tudatában.
A szellemi hierarchia is ezen a módon dolgozik. Kisugárzásával gyakorol befolyást a világra. Azok, akik már kifejlesztett intuíciós képességet hordoznak magukban, érzékelik, és kötelesség-, illetve felelősségtudattal valósítják meg odakint a világban a hierarchia ösztönző energiáit és segítő erőit.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás