Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A tudatot tágító munka

A tudatot tágító munka

A tudatot tágító munkát azoknak az ugyanahhoz a csoporthoz tartozó lelkeknek a segítő tevékenysége is támogatja, akik jelenleg nem tartózkodnak fizikai testben. Mert mint lélek, minden ember egy csoporthoz tartozik, és minden lélekcsoport pontosan meghatározott, a sugarai minőségének megfelelő irányultságú feladatokkal és vezetéssel rendelkezik. Így az ember, aki egy láthatatlan csoport része, meditáció útján kapcsolatba léphet a testvéreivel, és egyszerűen engedheti, hogy kísérjék és vezessék.

Mert az öntudatlanul élő emberek is reagálnak arra, amit a tudatosan élő és gondolkodó emberek kisugároznak, akár a politikai, a gazdasági, vagy a tudattágító spirituális impulzusokon keresztül. Mert a gondolatok felismerésekhez vezetnek. De ha ezeket a felismeréseket nem építjük be az életbe, a mindennapokba, akkor azok a valóság előli elmenekülés egyik eszközévé válnak.
Minden ember háromszoros felépítésű. Szellemként isteni szikra, egyéniséget öltött lélek, és ezek fizikai tükörképeként az inkarnálódott ember. Ez egyben a„lefelé” vezető út is; az a folyamat, amelynek során a szellem összeköttetésbe kerül az anyaggal. A szellemnek és az anyagnak e találkozásakor születik meg a harmadik sík, a tudat. Az antahkarana elsősorban a tudat fonala. Az élet és a forma kölcsönhatásának az eredménye, amelyből valami teljesen új keletkezik. Mi tudatnak nevezzük, pedig ez maga az evolúció folyamata.

A lélek hosszú időn át csak letekint a saját síkjáról az anyagi megnyilvánulására, a fizikai síkon élő emberre, és nincs lehetősége arra, hogy részt vegyen a kibontakozásában. Erre csak akkor kerülhet sor, ha testet teremt magának, amelyet fizikai, asztrális és mentális készségekkel lát el, és végül átadja neki a saját fejlődésén való munkálkodást. Hosszú időn keresztül nem tehet ennél többet. Amíg el nem jön egy élet, amikor a lélek észreveszi, hogy az ember elkezd reagálni a belőle kiinduló hatásokra.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás