Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A második világháború vége

A második világháború vége

1945. július 26-án a Japánnal hadban álló nagyhatalmak Potsdamból felszólították a japán kormányt a
fegyverletételre. 1945. augusztus 6-án egy amerikai B-29-es repülőerőd atombombát dobott Hirosima japán városra, amely teljesen elpusztult és mintegy 100 ezer ember azonnal meghalt. Augusztus 9-én pedig Nagaszakit érte
atombomba-támadás, amelynek 35 ezer ember esett áldozatul.
„Hirtelen a naphoz hasonlóan éles fény volt látható, majd teljes sötétség borult a városra. Iszonyatos robbanás
hallatszott, a köd és füst hatalmas tömegéből felemelkedett az atomfelhő…
A város lakói az első villanástól szinte megvakultak. Majd egy pillanat múlva fülsiketítő robbanás hallatszott, és
elviselhetetlen hőség zúdult a városra.” Háromezer ember állt ott megvakítva, vagy tett néhány bizonytalan lépést
az atomkorszak „zérus” órájában, a piszkosfehér káoszba, amely mindent beborított. Egy szemtanú írja:
„Egyszerre villanás vakított el, amelyet rögtön egy másik követett. A kert árnyai eltűntek. A tárgyakat nem lehetett
megkülönböztetni egymástól. Azonnal felugrottam, hogy meneküljek, de utamat romok és leszakadt gerendák
zárták el. Rendkívül gyengének éreztem magam, meg kellett állnom, hogy lélegzetet vegyek. Legnagyobb meglepetésemre azt vettem észre, hogy teljesen meztelen vagyok.”
(Ránki György. A második világháború története c. könyvéből)
Augusztus 9-én, hadüzenet után a Szovjetunió Mongólián átvonulva, megtámadta a mandzsúriai japán hadsereget, amely nem tudott jelentős szovjet ellenállást kifejteni. (A Szovjetunió – az amerikai kormány nyomatékos hadbalépés felkérésére – még a
három nagyhatalom 1945 februári jaltai konferenciáján Japán ellen titkos szerződésben kötelezettséget vállalt arra,
hogy az európai háború befejezése után hadat üzen Japánnak.)
1945. szeptember 2-án a tokiói öbölben horgonyzó Missouri csatahajó fedélzetén a szövetséges hatalmak és Japán
képviselj aláírták a Japán megadást rögzítő okmányt. A második világháború az egész Földön véget ért.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás