Kezdőlap / Művészet és kuktúra / A román kori templom felépítése

A román kori templom felépítése

A román művészet szülőhazája Franciaország volt. Innen terjedt el egész Európában, így hazánkban is. A román stílus sok szállal kötődik a római művészethez, de a bizánci, az iszlám és a népvándorláskori népek művészete is hatott rá. Elnevezése e kötődésen kívül még a latin törzsű nyelvekkel való rokonságra is utal. A románkor művészete alapvetően a keresztény hitet szolgálta. Így fővédnöke a papság volt. Legfőbb alkotásai az építészet területén figyelhetők meg.
A román építészet jelentős alkotásai a székesegyházak voltak. Ezeken kívül a kor követelményeinek megfelelően kolostorokat, várakat, majd később köz- és magánépületeket is építettek.
A templom olyan hely volt, ahol a hívők érintkezhettek az égi hatalmakkal. Azt vallották, hogy az istentisztelet alatt láthatatlanul jelen van Istenük.
A templomok alaptípusa az ókeresztény bazilikával mutat rokonságot. Lényegében egy-, három-, esetleg öt hosszhajós, ritkán középpontos elrendezésű. A főhajóra merőlegesen kereszthajót építettek. A főhajó és a kereszthajó találkozásánál alakult ki a bazilika alapegysége, a négyezet. A főhajó hossza mindig a négyezet többszöröse. A mellékhajók szélessége általában a főhajó szélességének a felel lett.
A templomok belsejét kezdetben famennyezet fedte. Ez azonban nagyon tűzveszélyes volt, ezért áttértek a rómaiaknál ismert, kőből készült római keresztboltozatra. Ez a térlefedési megoldás a négyzetes terek befedését biztosította. Óriási előnye, hogy a vastag, összefüggő falfelületek helyett a keresztboltozat terhét négy tartópillér, vagy oszlop viselte.
A román templom egyik feladata az volt, hogy a szertartásokon résztvevő hívők minél nagyobb számban elférhessenek a templomban, így a belső elrendezés tökéletesen biztosította ezt a feladatát.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Csontváry Kosztka Tivadar

Csontváry 1853-ban, Kisszebenben született, gyógyszerész fiaként. Kisgyermekkori élményeihez tartozik, hogy egy üstökös látványa rendkívül megérintette, …

Leave a Reply