Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A saját energiasugaraink

A saját energiasugaraink

A saját energiasugaraink ismerete nemcsak az erényeinkbe enged bepillantást nyerni, hanem megmutatja a határainkat is, valamint felismerhetjük az Én és a többi ember között álló esetleges korlátokat is. A hasonló energiákkal rendelkező emberek legtöbbször ugyanabból a szemszögből látják a dolgokat, és ugyanolyan módon alakítják az életüket. Ezzel szemben a különböző energiatípusú emberek sokszor nehezen értik meg a másik véleményét és álláspontját. Ennek alapján érthető, milyen erősen befolyásolja ez a tényező egy házasság, valamint minden emberi kapcsolat minőségét.

Minden nemzet felett is két sugár uralkodik. A lélek sugara, amely egy nép legmagasabb eszményeit hozza létre, de amelyet csak a nemzet legkiemelkedőbb személyiségeiben találunk meg, és a személyiség sugara, amely meghatározza az emberek nemzeti sajátosságait. Ha a nemzetek és népek történelmét az őket meghatározó sugarak jellegének az ismeretében vizsgáljuk, érthetőbbé válnak a történtek is. Felismerhető lesz, hogy miért lépnek egyes nemzetek szövetségre, míg mások, akik kevesebb közös tulajdonsággal rendelkeznek, általában ellenségesen állnak szemben egymással.
De még az egyes korszakok is a hét sugár egyikének a minőségét képviselik, és annak az erőnek a megvalósítása a cél. Hiszen, mint minden a világegyetemben, a Földet körülvevő energia is állandóan változik, hogy az új minőségek egy új fejlődési szakaszt vezethessenek be. Ennek alapján az is felismerhető, hogy miért éppen bizonyos eszmények, mozgalmak és vallások élik a virágkorukat egy adott korszakban, és miért veszítik el a jelentőségüket egy másik időszakban. Megérthetjük, miért gyakorolnak egyes országok egy ideig hatalmas befolyást a világra, míg más időszakokban úgyszólván parlagon hevernek, és a következő időszakra várnak, amikor egy újonnan érkező sugár ösztönző ereje ismét felébreszti őket.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kereszténység hat alaptanítása

A kereszténység hat alaptanítása felsorolásszerűen, de a téma kibontása nélkül található meg a Bibliában. a …

Hozzászólás