Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A spiritualitás képessége

A spiritualitás képessége

Ha egyszer már felismertük önmagunkban Istent, a természetben, a fényben és mindenben, ami él, akkor Isten bizonyossággá is válik a számunkra. Akkor tudjuk, hogy Isten nem egy idős, szakállas férfi, aki valahol fent az égben lakik, hanem felfedeztük, hogy körülöttünk minden isteni, hogy az egész világegyetemben Isten energiái áramlanak, és az egész élet isteni. Isten nem tőlünk elválasztottan, valahol fent vagy odakint, vagy csak valamiféle szavakban és formákban létezik, hanem a létezés minden atomjában benne él.

Ha a beavatás szó azt a folyamatot jelenti, amelynek során „belépünk valamibe”, akkor bizonyosan igaz, hogy az emberiség ma, amikor belép a Vízöntő korszakába, igazi beavatásnak veti alá magát. Azoknak az energiáknak és erőáramlatoknak lesz kitéve, amelyek le fogják dönteni az elválasztó korlátokat, minden ember tudatát egységgé fogják olvasztani és kovácsolni.

A jóslatok alapján a jövőben a Vízöntő vize még sok mindent el fog mosni, mindenekelőtt az elsősorban érzelmi indíttatású embereknél. Sok úgynevezett ezoterikus vagy New-Age-csoport is leginkább egy erős érzelmi világban és az ehhez tartozó elvakultságban él. Ezen az alapon pedig nehéz a meglátások megváltoztatása.
A spiritualitás képessége minden emberben ott él, és teljes természetességgel tud magától fejlődni, ha megfelelőek a feltételek. A legfontosabb, hogy megtanuljuk a valódi bensőségességet. A valódi bensőségesség annyit jelent, hogy a valódi Énünk tudatára ébredünk. De ehhez hozzátartozik az is, hogy már nem követjük azokat a gondolatokat, amelyek az álmodozáshoz vezetnek. Az álmodozás, amelyet sok ember összetéveszt a meditációval, a gondolkodás helytelen felhasználása, és éppen az ellenkezője az okkult hallgatásnak, amely pedig rendkívül fontos gyakorlat.
Amit gyakorolni kell, az nemcsak a beszéd csendje, hanem a gondolkodás csendje is, mert ez valami egészen más.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás