Kezdőlap / Társadalom / Vallás / A lélekenergia beáramlása

A lélekenergia beáramlása

Az emberek emberek maradnak, akár szerzetesi öltözéket viselnek, akár nem, és a problémáik is ugyanazok maradnak. Mert ezek a problémák, érzések, és gondolatok az emberi tudatlanság problémái. Természetesen, az élet az ilyen védett visszavonultságban bizonyos módon egyszerűbb lesz, mert az élet egyfajta keretet kap, amely iskolázással és kötelességszerű fegyelemmel telik meg. Ezért ez jó előkészület, nevelés és gyakorlat arra az időre, amikor már készen állunk majd arra, hogy saját magunk, a saját felelősségünk tudatában járjunk az utunkon.
A belső harc akkor kezdődik, amikor a lélek energiái elkezdenek beáramlani a személyiség megszokott elképzeléseibe. Mert a magasabb energia sohasem tud beáramlani egy már fennálló helyzetbe anélkül, hogy meg ne változtatná a meglevő stabilitást. De ha a meglevő értékek megváltoznak, újra kell fogalmaznunk az egész önértékelésünket, az önmagunkba vetett bizalmunkat, sőt még a cselekvési képességünket is.
Éppen ezért az egyik első erényünk a bizalom legyen, amelyet magunkban kibontakoztatunk. Bizalmat, melynek semmi köze sincs a vak elfogadáshoz és a vak hithez. Éppen ellenkezőleg, a valódi bizalom igazi hit, amely ott növekedik, ahol az intuíció, a lélek hangja belső tudást érint meg, és minden ellentmondás ellenére igaznak és helyesnek érez valamit. A bizalom nem valami választás eredménye. Valódi bizalom csak akkor alakul ki, ha már nem kell választanunk, ha már nem kérdéses számunkra, hogy ez vagy az vajon igaz-e. És amíg fennáll egy lelki kapcsolat, addig a bizalom is rendíthetetlen marad, és sohasem tűnik el.
Azt se felejtsük el, hogy a mostani életünk nem az egyetlen életünk, hanem csak egy jelenlegi testet öltése a lelkünknek, amely már inkarnációk százezreit élte végig.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás